Az újszülött készlete 1886/Set for the newborn 1886

2015.04.25 10:12

Jelen soraink útmutatást adnak olyan fiatal anyáknak, kik maguk foglalkoznak a várt kis honpolgár készletének beszerzésével, de olykor még annak egy részének elkészítésével is.

Némely helyütt a fiatal anya édesanyja, más vidékeken a keresztanya szolgáltatja e készletet. Jómódú embereknél a készlet gyakran valamely elsőrendű kereskedésben rendeltetik meg és a fiatal asszonynak legkevésbbé sem kell vele foglalkoznia. Középszerű viszonyok között azonban rendesen a fiatal anya egyik főteendője a készlet összevásárlása és összeállítása, s erre akarunk segédkezet nyújtani.

A készlet összeállításának egyik főfeltétele az, hogy minden takarékoskodás mellett a tisztaság lehetősége tartassék szem előtt. Fényesen kiállított pólyavánkosok és csipkés ágyfüggönyök szükségtelenek, de igenis szükséges elegendő fehérnemű s jó puha ágyberendezés, miután a tisztaság és egészségtani szabályok szerint berendezett fekhely a kisded gyarapodásának és erősödésének legbiztosabb kezességei.

A fehérnemű készleten és berendezett ágyacskán kívül a gyermekszoba berendezéséhez tartoznak még: a tökéletes fürdőberendezés spongyákkal, hőmérővel, gumi vagy flanell fürdőkötényekkel stb; továbbá a pólyaszekrény, fehérneműkosár melegítőpalackal stb.

Hogy minden fehérneműnek igen puhának és finomnak kell lennie, az magától értetődik. Főképp az új vászonneműt, gyapot zekécskét, stb. addig kell mosni, míg az egészen puhára válik. Nagyon célszerű különben az is, ha az ingecskéket már használt finom vászonból készítik. Ha ilyen nem volna kéznél, finom, jó fehérített vásznat vagy mi még jobb, batiszt vásznat vagy finom shirtinget használunk e célra.

Az ingecskék csak vászonból vagy shirtingből, a zekécskék dimiti, barchet, mintázott satin, batiszt, kötés stb.-ből készülnek és hímzés, horgolás, csipke stb.-vel ékíttetnek. A pólyák vászonból (legjobb ha használtból) vannak, a pólyakendők croiséből, barchetból vagy flanellból. Pólyaszalagok és szakállkák* részint piqué, részint kötésből és horgolásból készülnek; pólyavánkosok egyszerűbben valamint ékesebben dimiti, satin, pamutbatiszt, damaszt satin és hímzésekből készíttetnek. Az ágyacskához és ágyneműkhöz shirting vagy selyem választatik, a huzatok vászonból, batisztból vagy shirtingből készülnek. Nagyban emelik a készlet díszét a csipkével ékített ágyhuzatok, hímzett flanell takarók, nehéz selyempaplanok filet guipure-el befedve. Azonban az oly fiatal anyák, kiknek ily fényűzésre nem telik vigasztalódjanak azon tudattal, hogy kisdedük egyszerű ágyacskájában épp oly édesen fog aludni s épp oly pompásan fog gyarapodni, mintha csipkés selyempárnák között nyugodnék.

Magyar Bazár, 1886. Június 16., 12. szám

*Pártedli, előke

 

Our present lines give instructions for those young mothers, who deal with purchasing the awated little fellow-civil's supplies, but sometimes even making some parts of it.

At some places the mother of the young mother, in other provinces the godmother furnishes the set. Well to do people often order the layette from some first-class millinery store and the young woman least of all has to deal with it. But in middle standards generally the young mother's one main duty is to buy and arrange the set, and we want to give a helping hand with this.

By arranging the layette one main term, beside all savings, that preferably cleanness should be noted. Splendid swathing pillows and lace valences are needless, but essential yet enough lingerie and good soft bed-installation, since flop is furnished after the laws of cleanness and hygenie, these are the sure warrants of baby's growing and strongening.

Beyond lingerie set and furnished bed the children room's furnishes are: a proper bathing place with sponges, thermometer, elastic or flannel bathing wraps, etc; furthermore a swathing closet, lingerie box with hot-water bottle, etc.

That every lingerie must be very soft and tender, it goes without saying. Especially new linens, cotton spencers, etc. must be washed untill these become really soft. Otherwise very practical too, if the shirts are made from a used, tender linen. If nothing like this is handy, tender, well bleached linen, or even better lawn linen or soft shirting can be used for this purpose.

The shirts can only be made from linen or shirting, spencers from dimity, barchet, printed satin, lawn, knitting, etc. and trimmed with embroidery, crochet, lace, etc. Swathings are from linen (best if from used), swathing tuckers from croisé, barchet or flannel. Swathing ribbons and feeders partly from piqué, partly from knitting and crochet; swathing pillows simple or ornated made from dimity, satin, cotton lawn, damask satin and embroideries. For the bed and sheets shirting or silk selected, covers made from linen, lawn or shirting. Sheets are decorated with lace, embroidered flannel blankets, heavy silk quilts with filet guipure largely raise the layette's beauty. But those young mothers, who can't afford such luxury, should solace with the sense that their little baby shall sleep just as sweetly and shall grow just as perfectly, like if resting between lace pillows.

"Magyar bazár" 1886. June 16., 12th issue

Újszülöttek és gyerekek ruhái/Dresses for new-borns and children