Budapesti Bazár 1885

2015.07.14 11:04

Január 1.:

A divatcsarnokokban kaphatók már igen szép báli kelmék, a legkedveltebbek azok között az "Alpacca mohair" finom, átlátszó gyapotkelme színes virágokkal beszőve, a "Gaze broché" és "Voilé" apró virágokkal beszőtt kelmék, minden világos színben kaphatók. A raktárba eddig beérkezett párizsi mintákon láttuk; a báliruhák nagyobbrészt rövid derékkal készülnek, derékban színes szalaggal körülfoglalva, előrészén a rövid tunikára hosszan lefutó csokorral, nyakkörülete és rövid ujjak szalaggal. A ruha alja volántokkal van díszítve, hátsó részén széles ráncokba rakott rövid uszállyal. A derék, az ujjak és az alj virágcsokrokkal ékítve. A rövid báliruha ujjakhoz kedveltek a hosszúszárú Sarah Bernhardt kesztyűk.

1. January:

At fashion stores very neat ball fabrics are available, the most favoureds amongst these are "Alpacca mohair" fine, sheer cotton fabric darned with colorful flowers, "Gaze broché" and "Voilé" fabrics darned with tiny flowers, available in every light color. We saw on parisian models arriving to the stores so far; ball dresses are mainly made with short bodice, at the waist fastned by a colored sash, in front with a bow falling down on the short tunique, the neck cut and short sleeves are with ribbon. The skirt is adorned with volants, at the back short train folded into wide pleats. The bodice, sleeves and the skirt are embellished with flower bouquets. To the short ball dresses' sleeves the long Sarah Bernhardt gloves are prefered.

Uszályos és rövid báliruhák/Train and short ball dresses

 

November 1.:

Az őszi kabátok és téli felöltők egész tárházát mutatjuk be kedves előfizetőinknek. A formák annyira különböznek a múlt éviektől, hogy testhez álló hátsó résszel és bő előrészekkel készülnek. Kedvelt kelmék felöltőkre: posztó, krepp, ottomán, tricot, plüss, bársony. A kabátkák sötét és világos színű kelméből, a téli felöltők nagyobbrészt fekete kelméből készülnek. A rövid őszi kabátok díszítményét kizárólag nagy gombok képezik, igen csinos és kecses formát nyújtanak a kabátkáknak, s hogy annál nagyobb elismerésnek örvendjenek a divatban e szép elnevezések alatt: "Mariska", "Juliska" és "Etelka" szerepelnek. A gombok formára nézve nem sokat különböznek egymástól; az egyik gömbölyű dombor, a másik laposabb és hosszúkás formájú. A bolyhos kelméből, vastag posztóból készült hosszabb kabátokat plüssel, szörmével, bodros (krümmer) prémmel díszítik, használnak ékítéshez szép, divatos, nagy ércgombokat, séta öltözékek, tunikák ékítésére is alkalmazzák a nagy gombokat.

Az őszi és téli kalapok legújabb formái megérkeztek Párizsból. Igen szép és kecses formájú kalapok plüssből, bársonyból és nemezből magas tetővel, elől dúsan díszítve strucc tollal, briliantos tollal, plüss szalaggal, gyöngyökből fűzött díszítménnyel, madár ékítéssel. Fiatal hölgyeknek egyszerű kalapkák kaphatók "Loden"-ből magas tetővel, keskeny karimával, szalaggal és szárnytollal díszítve tegethoff, szürke és világosbarna alapszínben apró fehér pettyekkel.

1. November:

We present a whole storehouse to our dear subscribers of autumn mantlets and winter coats. Shapes are different from last year's, that these are made with close fitted back part and loose front parts. Prefered fabrics for coats: cloth, crépe, ottomane, tricot, plush, velvet. Mantelets are made from dark and light colored fabrics, the winter coats mainly from black fabric. Short autumn mantelets' only decoration is big buttons, these offer a very charming and dainty shape to the mantles, and even to be tributed by bigger honor within fashion these appear under these nice names: "Moll", "Gretel" and "Ethel". In regard of form, the buttons aren't much different; one is roundy convex, the other is flat and oval shaped. The longer mantelets made from frieze fabric, thick cloth are decorated with plush, fur, frizzy (krümmer) fur, as embellishment nice, stylish, big metal buttons are used, for walking dresses, tuniques big buttons used too as decoration.

Fall and winter hats' latest forms had arrived from Paris. Very neat and dainty shaped hats from plush, velvet and felt with high top, in front opulently decorated with ostrich feather, brilliant feather, plush ribbon, beaded embellishment, bird decoration, For young ladies simple hats are available from "Loden" with high top, narrow brim, decorated with ribbon and wing in tegethoff, grey and light brown basic colors with tiny white polca-dots.

Őszi-téli kabátok és felöltők/Fall-winter mantlets and coats

Téli öltözékek/Winter frocks                                            Téli kalapok és csuklyáskalapok/Winter hats and bonnets