Budapesti Bazár 1887

2015.07.23 19:42

Február 1.:

Az idei farsangot a fővárosban elég élénknek mondhatjuk, rövidsége mellett is. Az eddig lefolyt bálokra a megrendelések - az előkelőbb üzletekben - tömegesek voltak, díszes báli toilettek készültek illusionból, gazírból, crepeből és tarlatánból sima, hópelyhes, pettyes és apró virágokkal vegyítve.

Színre nézve a legkedveltebb színek: halvány kék, halvány rózsaszín, krém és lazacszín (sameau, lachs); kedvelt színek még: az igen halvány lila és almazöld szín.

A fenn elsorolt kelmékből gyönyörű toilettek készültek hasonló színű szalagcsokrokkal díszítve, felváltva mell-, váll- és oldal virágcsokrokkal. A ruhák alja bal oldalrészén nagyobbrészt piros virágbokrétákat láttunk. Voltak ízléses öltözékek színes illusionból és tarlatánból mérsékelten kivágott derékkal, kerek vagy közepén gyengéden csúcsba szabva, csipkékkel vagy écharpeszerű hajtásokkal ékítve.

Idősebb úrnők részére uszállyal készültek öltözékek selyemből kivágott derékkal, olajbogyószínű, bordó, bronz, mohaszínű, halvány lila és lazac színű lágy és kellemes merveilleuxből, ottoman gros de Afrique selyemből, brokát vagy plüss vegyítékkel, közben bársonnyal is díszítve.

1. February:

We can declare this year's carnival at the capital as very active, even beside of it's shortness. Orderings - at the better stores - for the already conducted balls were en masse, adorned ball toilettes were made from illusion, gauze, crepe and tarlatan combined with plain, snowflakes, dotted and tiny flowers.

In regard of colors the most favoured colors are: pale blue, pale pink, créme and salmon (sameau, lachs); also favoured colors are: the very pale lilac and apple green colors.

From the previously listed fabrics stunning toilettes were made decorated with similar toned ribbon-bows, in turn with bosom-, shoulder- and side flower bouquets. On the dresses' skirts left sides we mainly saw red flower bouquets. There were tasteful attires from colored illusion and tarlatan with moderately cut bodice, with roundy or at the center gently dart tailored, embellished with laces or écharpe-like lapels.

For mature ladies the toilettes were made with train from silk with cut bodice, from olive colored, bordeaux, bronze, moss colored, pale lilac and salmon colored soft and pleasant merveilleux, ottoman gros de Afrique silk, with brocade or plush compound, in between decorated with velvet too.

Báli és társasági öltözékek/Ball and evening toilettes

 

Március 1.:

Estélyiruháknak leginkább surah, merveilleux, satin de Lyon és ottomán selyemkelmét használnak különböző színekben, melyek között az olajbogyózöld és ametiszt szín nagy szerepet játszanak. Hangversenyruhákra leginkább világos színű, könnyű gyapjúkelmét használják.

Március első napjaiban, ha szép idők köszöntenek be, mint utcai séta öltözékek fognak előtérbe lépni a már múlt évben is igen kedvelté vált "Kosztüm"-ruhák. Ily öltözékekre gyönyörű puha, félnehéz kelmék kaphatók nagy választékban. A kosztüm a következőkből áll: egy divatosan és ízlésesen kiállított ruha magas derékkal, tulajdon kelméből testhez álló kabátkával, atlasszal bélelve. A divat nem ellenzi, hogy azok sima, kockás, csíkos vagy vegyített színekből készüljenek.

Március hava még az esőköpenyek és mantillák korszaka is. Mantillák ifjabb és korosabb úrnők részére drapp, világosbarna és fekete színekben, hátul rövid, elől hosszú szabásúak, formájuk tetszetős s nagyobbrészt spanyol csipkével ékítve. Fiatal hölgyeknél a mantillát a kis kabátkák pótolják.

1. March:

For evening dresses mainly surah, merveilleux, satin de Lyon and ottomane silk fabrics are used in various colors, amongst the olive green color and amethyst color play a big part. For concert dresses mostly light toned, light-weight woollens are used.

March's first days, if nice times arrive, as street walking dresses the last year's very prefered "costume" dresses shall be priored. For such attire sumptuous soft, demi-heavy fabrics are available in big muster. The costume consists the followings: a stylish and tastefully assemblaged dress with high bodice, from own-fabric close fitted coat, lined with atlas. Fashion isn't against, that this is made either plain, checked, striped or shot colors.

March month is the period of raincapes and mantelets too. Mantelets for young and mature ladies in drab, light brown and black colors, at the back short, in front long tailored, their form is esthetic and mainly embellished with Spanish lace. For young misses the mantelet is replaced by little jackets.

Estélyi és hangverseny öltözékek/Evening and concert toilettes

Tavaszi séta- és útiruhák hölgyeknek és gyerekeknek/Springtime walking and travelling dresses for ladies and children

 

Március 15.:

A tavaszi divatot bár még csak zsengéjében látjuk, azt sejteti velünk mégis, hogy a tavaszi kelméket igen választékos minőségben hozza a divat piacára, mert amit az újszállítmányú kelmékből eddig láttunk, a választás azokból már most is oly teljes, hogy a legszebb tavaszi öltözékek állíthatók azokból össze.

A tavaszi új kelmék között a tavaszi divatszínek igen célszerűek, a portól és naptól nemigen szenvednek. A divatosabb új színek: hamvas melé, drapp, barnás és bronz barna színek apró és nagyobb kockázattal, a keskeny csíkozottak is gyakoriak, általában könnyű, de jó minőségű gyapjúkelmék. A tavaszi öltözékek vagy egészen sima kelméből egy színben, azonban kockás vagy csíkos kelmével vegyítve állíttatnak elő. Selyem, bársony mellénybetétek is divatosak, a gyöngyös paszomány pedig a díszítések között első helyet foglalja el.

15. March:

Although we only see springtime fashion in it's early age, but still foreshadows to us, that spring fabrics will be brought to fashion's market in a very elaborate quality, because what we had seen so far from the newly shipped fabrics, the alternative amongst them is so utter even now too, that the most beautiful springtime dresses can be assemblaged of these.

Among springtime new fabrics the spring fashion colors are very practical, don't really suffer much from dust and sun. The stylish new colors are: cindery melle, drab, brownish and bronze brown colors with tiny and bigger checkes, but narrow stripes are often too, usually light-weight, but fine quality woollens. Springtime dresses assemblaged either from wholly plain fabric in one color, or combined with checked or striped fabric. Silk, velvet vest insertions are stylish too, and the beaded braid amongst the trimmings takes the first place.

Tavaszi sétaruhák/Springtime walking dresses

 

November 1.:

A kabátok szürke, barna és fekete színű rovátkás posztóból készülnek, nagyobbrészt testhez állók. A "Doublé" posztóból készültek béleletlenek, finom krümmerrel, bodrozott hamis prémmel szegélyezve.

A párizsi ruhakészítő művészek a ruhák alja felett tanácskoztak, miképp állítsák elő a rokolyákat, mi legyen a megállapított divat az őszi és téli toilettekben? Különösen a krinolin felett folyt a vita. Voltak sokan akik minden áron érvényre akarták juttatni, többen ellene szóltak, míg végre szavazásra került és a krinolin harcot megbuktatták, mert a nagy többség ellen szavazott. Sőt, még annyira mentek a határozatban, hogy a tournuret is megbénították, az abroncsok mennyiségét kettőre szállították alá, a csaknem két méteres bőségű szoknyáknak alsó felében alkalmazva. A drapéria díszítések megmaradtak, azok rézsenten vezettetnek a ruha alján keresztül, kevés trusszirozással. A derekak nagyobbrészt megtartják jellegüket, átgomboló előrésszel és frakklebbennyel készülnek.

1. November:

The coats are made form grey, brown and black striated cloth, mainly close fitted. The "Double" cloth assemblageds are unlined, trimmed with fine krimmer, ruffled faux-fur.

The Parisian dressmaker artists had consulted over the dresses' skirts, how to create the skirt, what shall be the stated fashion on fall and winter toilettes? Especially the argument was over the crinoline. There were many who wanted to enforce it by any means, more went against it, until finally got to voting and the crinoline issue failed, because the bigger mass voted against it. Furthermore, they went so far in the statement, that even the tournure got hamstrung too, the amount of hoops reduced down for two, setted into the bottom of the almost two meters wide skirts. The drapery decorations remained, these are directed diagonally through the dress' skirt, with little trimming. The bodices mainly keep their aspect, made with over-lapped button front part and coattail peplum.

Téli sétaruhák, látogatási és házi öltözetek/Winter walking dresses, visiting and in-door ensembles