Budapesti Bazár 1888

2015.07.28 09:50

Március 1.:

Nem úgy van már többé, mint a "régi jó időkben", a hamvazószerda többé nem képezi a farsangi vígalmak hatáskörét, most kevés megszorítással még néhány hétig folytatják a táncot. Kár is lenne a sok lenge kelméért, ha a sötét raktárakban kellene pihenniük, mert csak a gyertyák fényében és a zenekar hullámaitól elragadva nyernek életet a gyöngyökkel és zsenília petyekkel elhintett tüllök, az aranyszálakkal, selyemtüll vagy moiré-szeletekkel átszőtt fehér, királyvörös, minden árnyalatú sárga, május-zöld, sőt fekete patyolatok, utóbbiak színes felsőruhák fölé.

A fiatalság számára szilárdabb szövetekből van crépe de chine és hímes bengalin - bizonyos neme a selyempopelinenek - továbbá csíkos és hímes changeant selyem, míg a nőknek az egész és féluszályhoz, mely egyre nagyobb tért hódít, moiré antique és brokát szolgál. A selyem balayeusenek célszerű újítása is mindinkább tetszik, különösen mióta széleit a cakkok helyett moiré szalaggal szegik.

Az egyszerű, kevésbé dúzos redőzetek szintén kedvelt báli- vagy társasöltözékekhez. Többnyire egymásra hulló szoknyák képezik, melynek legfelsőbbjét csokrokkal vagy virágokkal csípik fel. A kanyarodott derekak mellett, melyeket könnyű, átlátszó kelmékhez hasonszínű selyemből - többnyire ripsz, s ritkán atlasz - készítenek, a fiatal, karcsú alakok szívesen választják a teljes ráncdíszítékkel ékített, rövid derekat, vagypedig a széles, ráncolt öv alá boruló blúzt kerek, szögletes vagy csúcsos, mély kivágással. A belső kart teljesen szabadon hagyó, keskeny ujj helyett szeretik a dudorujjat tüllből vagy a ruha kelméjéből, épp úgy mély kivágáshoz a vállat elfedő vállazó díszítéket.

A cipők a szoknyához illő selyemből készítvék, vagypedig hímes vagy áttört dánbőrből, ezzel összhangzásban kell lennie a selyemharisnyának.

Az ismét kedvelt fehér glacé kesztyű többnyire csupán könyökig fedi a kart és széles plüss széllel, vagypedig finom huzalszegéllyel végződik.

Melegítő burok gyanánt a fiataloknak világos plüss vagy hímzett selyem burkonyok állnak a rendelkezésükre, fehér szőrme díszítékkel, a fiatal nőknek damaszt, ezüst- és aranyhímes brokát dús paszománydíszítéssel, vagy végre, mint a csín netovábbja, zarándokgallérok hosszú szőrű sínai báránybőrből.

A legkedveltebb legyezők közé tartoznak a kerek, kemény toll legyezők, melyeknek színe egyezik az öltözékkel, vagypedig tüllel vagy egyéb kelmével borított pálmalevél.

A fodrozat nyílt kérdés marad, mert az az archoz rendezendő, szép a lelógó haj, szép a dudorozott is, kinek miként jól áll. Ezek mellett ott van a tarkó fölött csavart angol bog, vagypedig nagyon mérsékelt magasságra rendezett fodrozat. A mély fodrozatot pántok és nyilak ékítik, továbbá csokrok és egyes virágágak. A magas haj már a fésű díszítékét igényli, melyeket hármasával is alkalmaznak. Díszruháknál magasra kötött virágok, tollak és kócsagok helyettesítik, csokrokkal vagy azok nélkül, vagypedig lapos csokrok vagy tollacskák fölötte rezgő tűvel szitakötővel, pillangóval, stb. Az ércszeletekkel vagy színes szalagokkal tartott, görög fodrozat csakis nagyon szabályos arcoknak áll jól. A rövidre nyitott haj alig rendezhető fodrozatnak, de némelykor nagyon jól áll, azonban csakis a legfiatalabbaknak.

Vessünk egy pillantást a tavaszi újdonságok rejtélyeibe. Ezek között első helyen áll a sima posztó, vagypedig csíkos kelmék paszományokkal. Ez utóbbiakat szövik és kötik, a simaöltés és a sujtásozás eltérő vagy sötét színű árnyalattal hatásteljesen állnak szürke, pávakék, kékes-szürke, stb. alaphoz. A burkonyokat csíkos ramagé és damaszt kelmék uralják fekete, világos-szürke, sötétpiros és bézs színekben. A sima kelméket fekete zsinórzattal vagy sujtáshímzéssel látják el, mely alatt a kelme gyakran egészen eltűnik, máskülönben ottománselyem és moiré is pótolják. A fiatalság megmaradt a rövid kabát mellett. Ez is a fenn nevezett színeket és összeállítást igényli.

A tavaszi kalapok posztót és ottománselymet mutatnak, mindkettő fehér és piros színben, valamint hímzett krepp főt ráncolt csipke karimával. A kerek idomok szemlátomást gyarapodnak nagyságban, ellenben a csuklyáskalapok egyre keskenyebbekké és alacsonyabbakká lesznek; e helyen a díszíték igyekszik kiegészíteni a tető magasságát.

Figyelmeztetünk még a szép alsószoknyákra csíkos selyemből, melyeket jelenleg nehezebb kelméből, satin béléssel készítenek, de melegebb napokra könnyű selyem fogja helyettesíteni.

1. March:

It's not like that anymore, as in the "good old times", Miserere doesn't fall within carnival festives' cognisance no longer, now with little reservations for a few weeks further the dance is continued. And it would be a pity for the many frothy fabrics, if these would have to rest in the dark stores, because only fetched by the candle light and by the orchestra's waves the bead and chenille dot scattered tulles, the gold thread, silk-tulle or moiré tape darned white, royal red, yellow's every shade, may-green, even black cambrics, the latters above colored silk outergarments, gain life.

For the youth from stiffer fabrics as crépe de chine and broidery bengaline - a sort of silk-popeline - furthermore striped and broidery changeant silk, but for women to the long and demi-train, which increasingly gains ground, moiré antique and brocade serves. The practical innovation of silk balayeuse is growingly prefered too, especially since the edges, instead of being pinked, hemmed with moiré tapes.

The simple, lesser bustled draperies are also prefered for ball or social toilettes. Mostly formed by on one another falling skirts, amongst the upmost is picked up by bows or flowers. Beside of the curved bodices, which are made for light, sheer fabrics from similar toned silk - mostly from reps, and rarely atlas - the young, slender figures willingly choose the full pleat-decoration embellished, short bodices, or else the blouse lapped under wide, pleated belt, with roundy, square or darted, deep cut. Instead of the internal arm free leaving, tight sleeves the pouffy sleeves are prefered from tulle or the dress' fabric, just as for deep cut the shoulder covering berthe decoration.

The shoes are made from silk in harmony of the skirt, or else from broidery or broché Dane leather, the stockings must be in harmony with these.

The refavoured white glacé gloves mostly only cover the arms to the elbow and ends with wide plush hem or else fine cordstring trims.

As warm wrap for the youth light toned plush or embroidered silk wraps are available with white fur trimming, for young women damask, silver and gold broidery brocade with opulent braid trimming, or finally, as the pink of neatness, collars from long furred Sinai lambskin.

Amongst the most preferd fans are the roundy, stiff feather fans, whichs' color is in harmony of the ensemble's, or else tulle or other fabric covered palm leaf.

The hair-dressing remains an open issue, because it is arranged to the face, the hanging hair is neat, the bouffant is neat too, as becoming to the personality. Beside of these there is the English bun twisted above the scruff, or else to the very reduced high arranged coiffure. The low coiffure is adorned with bands and arrows, furthermore bows and single flower branches. High coiffure claims for comb embellishment, which is used triple too. For formal dresses high knotted flowers, feathers and egrets replace it, with or without bows, or else flat bows or feathers with above vibrant pin with dragonfly, butterfly, etc. The Greek coiffure, supported with metal bands or colorful ribbons, is only becoming for even faces. The short hair can be hardly arranged into plaits, but sometimes very becoming too, but only for the youngests.

Let's have a look at springtime novelties' secrets. Amongst these the plain cloth, or else striped fabrics with braids are priored. The latters are woven and knitted, the simple stitches and soutache in different or darker toned color assemble together effectfully with grey, peacock blue, blueish grey, etc. foundations. Over the mantles striped ramagé and damask fabrics rule, in black, light grey, dark red and beige colors. The plain fabrics are supplemented with black cords or soutache embroidery, under these often the fabric wholly disappears, otherwise ottomane silk and moiré replace it too. The youth had remained loyal towards short coats. This requires the noted colors and assemblages too.

The spring hats display cloth and ottomane silk, both in red and white colors, also embroidered crépe tops with ruffled lace brims. The roundy shapes apparently grow in size, but the bonnets are becoming increasingly narrower and lower; at this place the decoration strives to fill the top's hight.

We still hint to the neat petticoats from striped silk, which recently are made from heavier material, lined with satin, but for warmer days shall be replaced by lighter silk.

Báli öltözetek/Ball toilettes

Tavaszi burkonyok és öltözékek/Springtime mantelets and frocks

Divatos frizurák, legyező, báli kiegészítők; tavaszi kalapok és csuklyáskalapok/Stylish coiffures, fan, ball accessories; spring hats and bonnets

Társasági cipők, harisnyák és legyezők/Evening shoes, stockings and fans

Falnel és selyem alsószoknyák/Flanel and silk petticoats          Csíkos selyem alsószoknya/Striped silk petticoat

 

Október 15.:

Az őszi toilettek sokkal tarkább színárnyalatokat mutatnak a nyáriaknál. A bézs és barna minden árnyalata mellett a zöld szín naponta megjelenő újabb árnyalatokkal igyekszik biztosítani uralmát, ezenkívül a sárga szín is kiválik, különösen díszíték gyanánt. A kék szín kivállóan sötéten mutatkozik, a királypiros pedig helyt adott a porpír színnek. Valamennyi színt különösen emeli a feketével való összeállítás, vagy mint kelme, vagypedig mint beleszőtt vagy rávarrott paszomány. Habár a sima kelmék előtérbe jutottak is, a színt-színre tartott ramagé és csíkos kelmék mégis sok kedvelőt fognak nyerni. A beleszőtt bordűrös sima szövetek közt különösen megemlítendők azok, melyek fekete fényes mohair szálakat mutatnak. Nagyon szépek a géppel hímzett bordűrök is, melyek kötényszerű díszhez szolgálnak.

A sujtás, zsinór vagy paszománydíszíték többnyire fekete, de lehet a kelme színéből is. A köpenyeket, ruhákat a paszomány valósággal elfedi, ellenben a gyöngyök majdnem végképp eltűntek és azokat mindenféle csörgő és függelék helyettesíti. Sodrott selyemrojtokat is szívesen használnak paszománnyal vegyítve; paszománytokok foglalják körül a kötények csúcsait és paszományövek tartják az otthonkaderék mellbodrát. A felsőruha a princess idom és derékhoz illesztett szélek közt változik.

A szoknyáknál, valamint a köpenyeknél kétféle alapidom állapítható meg. A hosszú idom idősebb nőknek való, ellenben a rövid kabát a fiatalságnak áll jól. A burkonyoknál kiválik a dolmány idom, többé-kevésbé csúcsos előrésszel.

A kalapokról ezúttal csupán annyit mondhatunk, hogy a sima nemezen kívül kelme kalapok is érvényesülnek selyemből, bársonyból, lombfüzér és hosszú strucctoll díszítékkel.

15. October:

Autumn toilettes display much more motley color tones, than summer's. Beside of beige and brown's every shade green color strives to support it's reign by daily appearing new shades, beside of these yellow color marks out too, especially as decoration. Blue color masterfully appears in dark tones, and royal red gave place to porhyre color. All colors are remarkably raised by black color assemblage, either as fabric, or else as darned or inserted braid. Although plain fabrics are priored, the color-in-color ramagé and striped fabrics shall gain lots of fanciers. Amongst the plain fabrics with darned bordure especially notable those, which display black shiny mohair yarns. Machine embroidered bordures are very nice too, which serve as apron-like trimming.

The soutache, cord or braid decoration is mostly black, but can be from the fabric's color too. The capes, dresses are intrinsically covered by braid, but the beads almost wholly had disappeared and these are replaced by all sort of rattlers and pendants. Twisted silk fringes are used by choice too combined with braid; braid casings frame the aprons' edges and braid belts fasten the overall bodice's plastron. The outergarment varys between the princess line and to the bodice inserted gores.

About the skirts and capes we can determine two types of foundation shape. The long shape is meant for elderly women, but the short coat is becoming to the youth. Amongst the coats the dolman shape marks out, more or less with darted front part.

About the hats this time we can only say, that beside of plain felt the fabric hats show up too from silk, velvet, with leaf garland and long ostrich feather decoration.

Őszi öltözetek és felöltők hölgyeknek/Autumn frocks and coats for ladies

 

November 1.:

Minő köpenyeket fognak hordani jövő télen? Mai számunk gyökeresen oldja meg e kérdést. Egyetlen pillantás mutatja, hogy ez idén a hosszú köpeny lesz előnyben, nem csupán díszített dolmányoknál vagy kerek idomban mutatkozik különféle rendezésben, mint estiköpeny, hanem a fiatalságnál kedvelt kabát idomban is, majd testhez állva, majd tág előrészekkel, szűk vagy bő ujjal, széles gallérral vagy csuklyával. Ezzel azonban nem állítjuk, hogy a rövid köpeny teljesen száműzve lett. Még folyvást akadnak kedvelői, különösen a fiatalság közt, melynek a rövid kabát nagyon jól áll. Vagy igen szorosan veszi körül a derekat, vagypedig tágan és oldalkapcsolattal, de leggyakrabban mellényrészek fölött nyílik.

A mellény- vagy betétrészek! Ezek képezik a legfőbb alkatrészt minden idomnál, legyen az hosszú vagy rövid és ízlés szerinti kelmében és színben eltérhet a ruha a köpenytől, vagy pedig összhangozhatnak. A rövid burkony hosszú elő- és rövid hátrészekkel, lanyhább napokon egyes vagy kettős gallérral váltakozik. Az egyszerű cheviot, posztó vagy double mellett, melyeknél sötétzöld lép előtérbe, találunk még csíkos vagy damaszkos gyapotot és selyembrokátot, valamint egészen új matelassé kelmét láttunk. A dús gyapotkelméket prémhez vesszük, a selyembrokátot és matelassét pedig plüssel eltérő vagy hasonszínben béleljük és sétaköpenyekhez hsználjuk. Erre nézve csíkos vagy kockás plüss újdonságot képez, nagyon természetes, hogy a kelme értéke határozza meg a díszítéket. Az egyszerű posztóköpenyekhez álprém, moiré vagy paszomány az illő díszíték, díszesebb köpenyekhez pedig szőrmét veszünk, minő: skunks, hód, sealskin, nevezetesen pedig a lágy, hosszúszőrű láma, feketén, fehéren és ezüstszürkében. Ehhez járul a dús paszomány, kevesebb gyöngydísszel, mint ezelőtt. Ezekhez csatlakoznak a széles vagy keskenyebb bordürök zsinórból vagy posztó rátétből, továbbá rojtok zseníliából vagy selyemből vagy csinos csörgőkből, kisebb-nagyobb egyes ábrákból és csatokból, vagy végre különféle gombokból.

Mai számunk a gyermek köpenyekről sem feledkezett meg, alapidomukat a félig testhez álló kabát képezi; betét- vagy mellényrészek, hajtókák, matróz vagy zarándok gallérok képezik a díszítéket. Kelmékül leginkább plüsst, álprémet és posztót veszünk varrt béléssel vagy anélkül; a legkedveltebb díszíték zsinór és paszomány.

A kalapok formáiról annyit írhatunk, hogy a csinos kis csuklyáskalap posztóból, nemezből, velpelből vagy bársonyból folyvást megtartotta a hölgyek kegyét. A kerek varratokat jellemzi a lapos, néha benyomott és néhány cm-re a karima alatt folytatódó fők, vagypedig az elől kiálló és a főt szemsugárként körülvevő karimák s a merészen felcsapott karimájú kalap mellett a szerény barett is mutatkozik. Leggyakoribb az egy- és kétféle színű nemez, de szegélyül vagy bélésül velpelt is használunk. Minthogy a kalapok egészben véve alacsonyabbak lettek a díszíték annál magasabbra vágyik és tollakat, virágokat, csokrokat, szőrme szeleteket, stb.-ket a legsajátságosabb vegyülékben egyesíti.

1. November:

What kind of capes shall be worn next winter? Our present brochure radically deals with this issue. One look shows, that during this season the long cape shall be priored, not only appearing as adorned dolman or roundy shape in various arrangements as evening cape, but youth's prefered coat shape is as close fitted, then with loose front parts, with tight or wide sleeves, with wide collar or hood. But with this we wouldn't say, that the short wrap is wholly exiled. It still finds fanciers continiously, especially amongst youth, to who the short coat is very becoming. Either fastens the waist very tightly, or else loose with side closure, but most often opens above vest insertions.

Vest or plastron insertions! These form the main setting on every shape, either it is short or long and in favoured fabric and color the dress can vary from the cape's fabric, or else can be harmonious. The short mantelets with long front and short back parts on milder days varys with single or double collars. Beside of the simple cheviot, cloth or double, among these the dark green is priored, we can find striped or damask cotton and silk brocade, also we saw a very new matelassé fabric too. The opulent cotton fabrics are sorted for fur, and the silk brocade and matelassé  is lined with plush in similar or different color and used as walking cape. In this regard the striped or checked plush forms the novelty, it's natural, that the fabric's value defines the decoration. To the simple cloth capes the faux-fur, moiré or braid is the right decoration, and to adorned capes sort fur, like: skunks, castor, sealskin, and namely the soft, long furred lama in black, white and silvery grey. To this add the opulent braid work, with lesser bead trimming, like before. To these join in the wide or narrower bordures from soutache, cord or cloth overlay, furthermore fringes from chenille or silk, or from neat rattles, smaller or bigger single motifs and frogs, or finally from various buttons.

Our present issue didn't forget children's capes either, the basic shape is formed by the demi-close fitted coat; insertion or vest parts, lapels, sailor or carrick collars form the adornment. As fabric we mainly choose plush, faux-fur and cloth, with or without sewn lining; the most favoured trimming is cord and braid.

About hat shapes we can write as much, that the neat little bonnet from cloth, felt, velpel or velvet constantly keeps the ladies' countenance. The roundy shapes are characterized by the flat, sometimes pressed and a few cm-s under the brim continued tops, or else the front extended, and framing the head as suncover brims, and beside the bravely up-turned brim hats the modest barett appears too. The most often is the one or two kinds of colored felt, but as edge or lining velpel is used too. As the hats had become in general very flat, the decoration rather strives upwards and the feathers, flowers, bows, fur trimmings, etc. are combined in the oddest compounds.

Téli öltözetek és köpenyek/Winter frocks and capes

Téli kalapok, csuklyáskalapok/Winter hats, bonnets      Paszománykapocs, agraffok és gombok köpenyekre

                                                                               Braid frog, agraffes and buttons for capes

Paszománydísz, makkdísz és zseníla rojt köpenyek vagy ruhák ékítésére/Braid adornment, glandiform decoration and chenille fringe as dress or cape embellishments