Burkony (I) 1889/Mantelet (I) 1889

2015.08.05 11:35

Burkony kötelék ujjal, elő- és hátrésze/Mantelet with roller sleeves, front and back views

A szabásáttekintése/The pattern

 

Divatszínű posztómintánk hasonszínű atlaszbélést mutat és a fönn jelzett szabás szerint könnyen elkészíthető. Először is az elő- és hátrészek a és b vállon ponttól keresztig és az oldalszéleken csillagtól kettősponttig egymásra borulnak. A vállvarratba foglalt ujjrész c kettősponttól csillagon át szintén a hátrészekhez csatlakozik és az előli kötelékrészt egészítjük ki, melynek idomát c szabásrész vékony vonala jelez. A kis hátsó lebbeny a b részhez szabott kelmének kereszt és pont szerinti ráncolásával alakul. A nyakkivágást 5 cm széles állógallér veszi körül. Díszítékül először is 50-50 cm hosszú, 24 cm széles két atlaszrész szolgál. Azonkívül az előkép burkonya hasonszínű rátéteket mutat sötét hímzésből, míg ellenben a hátkép barna selyem láncöltést mutat.

Our fashioncolored cloth sample displays same toned atlas lining and according to the noted pattern easy to make. At first the front and back parts a and b at the shoulder from dot to cross and at the sides from star to double-dot attached to each other. The sleeve part c attached to the shoulder seam also joins to the back part from double-dot to star and supplements the front rolled part, which's shape is marked by the thin line on c pattern part. The little back peplum formed by to the b part tailored fabric's cross and point directed plaiting. The neck cut is framed by a 5 cm wide standing collar. As decoration at first 50-50 cm long, 24 cm wide two atlas parts serve. Besides the front view's mantelet shows same toned appliqués from dark embroidery, but the back view displays brown silk chain-stitches.