Divat Csarnok 1886

2015.07.23 13:59

8. szám, Július 15.:

Annyi esőzés után végre tíz napja nyári napsugarakat látunk. A könnyed nyári öltözékek mintegy varázsütésre jelentek meg.

A párizsi elegáns világ nyári öltözékei általában hímzett mousselineből vagy plumetisből készülnek. Ugyanily hímzés látható a szívalakban kivágott derékon és a rövid, alig a könyökig érő ujjakon is. A szoknyát és a derekat világos rózsaszínű, kék, szalmasárga vagy heliotrópszínű selyemmel bélelik.

Magától értetődik, hogy a hímzések meglehetősen költségesek. Ha sokaljuk a fáradtságot, az el is hagyható és a sima mousselinel helyettesíthetjük. Az alapbélés azonban okvetlenül szükséges. Takarékos és szorgalmas leányok szükség esetén ezt a költséges bélést egy régebbi, elhasznált ruha szövetéből is előállíthatják. A hatás ugyanaz marad és a fehér öltözék egyaránt viselhető nyári táncmulatságok, esküvők, stb. alkalmával.

A kevésbé elegáns öltözetek közt a jersey visszanyerte kedveltségét. Különösen a takarékos hölgyek előtt. Ha a jersey jól áll, az mindenféle szoknyához alkalmazható. A jerseyk simák vagy hímzettek, olykor egészen be vannak fedve zománcos gyöngysorokkal. Habár ez utóbbiak sokkal szebbek, mint a simák, ezek sem használhatók soha ünnepélyes alkalmakkor. Csakis a mindennapi használatra ajánlhatók. Másrészt azonban aligha lehetne valami kecsesebbet gondolni tengeri fürdőkben vagy falun a fehér, sima szoknyánál s a sötét színű vagy fekete jerseynél.

De erős termetű hölégyeknek aligha tanácsolnám e viseletet, mert nagyon is feltűnteti az aránytalanságokat. Ily hölgyek jobban teszik, ha elől csipkékkel froncírozott és szívalakban kivágott derekat hordanak. Az ily viselet már karcsúbb alakot mutat. Másrészt azonban a hosszú polonaise igen célszerű, amely az erős termetű hölgyek predesztinált öltönydarabját képezi.

Fiatal leányok nagy előszeretettel hordják még az indienne szövetből készült szoknyákat. A derék ez esetben polonaise szabással bír és a szoknyáig borul.

A legérdekesebb divatújdonság az ujjak reformjával foglalkozik. Általánosan szakítottak az egész vonalon a régi, szűk ujjszabással. Az ujjak jelenleg is szűkek, de mivel felül a vállon egy második, könyökig érő hajtóka borul egész más kinézésük van.

Az ilynemű ujjak, bár csak itt-ott mutatkoznak még eddig, rövid idő alatt valószínűleg a legújabb újdonság címe alatt az egész divat terét el fogják lepni. E viselet bármily változatban szép, csak minden esetben hosszú, könyökig érő kesztyűket kíván.

Nagy előszeretettel viseltettem a hosszú polonaisek és princess szabású derekak iránt és igen örülök, hogy kedvelt ruhadarabjaim lassanként visszanyerik az egykori hegemóniát.

Kevés fáradtsággal igen tetszetős változások is eszközölhetőek. Ugyanis nappali használatra e derék magas és egész állíg ér, míg este behajthatjuk és így ünnepélyes alkalomra is  használhatjuk. A derékon a gombok ugyanis csak a behajtás vonaláig érnek s azonfelül csak láthatatlan kapcsolatokkal gombolódik. Ilyképpen tetszés szerint szív- vagy köralakban elől-hátul be lehet hajtani a derekat, különösen ha átlátszó csipkeszövet borul fölé.

Gyönyörű öltözék állítható elő, különösen fiatal leányok számára cseresznyeszínű étamineből, amelyet selyemmel bélelnek. Szőke hölgyeknek, magától értetődik, ez esetben is jobban áll a kék vagy galambszínű étamine.

Igen gyakorta találkozni tengeri fürdőkben vagy a vidéken széles sávozott szövetből készült ruhákkal. A derekat széles, a sávhoz hasonló színű övszalag veszi körül, míg a felsőbb része tengerészgallér módjára nyitott. E szabásalakot annál is inkább ajánlom, mert előállítása az ujjak és derék egyenes szabása miatt igen könnyű.

A redingotek divatja - amelyekből annyit hordtak a múlt évben - az idén még mindig uralkodik. Csakhogy lehetőleg kerülik már a férfias szabást és testhez áll. Különösen ajánlatos a már nem egészen könnyű szoknyák fölött hordani, mert azokat felül eltakarja.

A kalapok nemigen változtak, azaz hogy minden kalap divatos, ha magas formájú. Rendesen karimájának egyik oldala fel van hajtva és a díszítése oldalt van. Jó ízlést igényel, hogy e díszítések banálisokká nem váljanak. Nekem jobban tetszik az egészen kerek formájú, alig észrevehető karimájú.

8th issue, 15. July:

After so many rain finally since ten days we can see summer sunrays. Light summer attires had appeared as if magically.

The Parisian elegant world's summer attires are usually made from mousseline or plumetis. Same embroidery is displayed on the heart shape cut bodice and on the short, barely elbow-length sleeves too. The skirt and the bodice is lined with light rose-tint, blue, straw yellow or heliotrop colored silk.

It is a matter of course, that embroideries are very costly. If the labor is too much, it can be neglected and can be replaced by plain mousseline. But the foundation lining is perforce essential. Saving and studious girls in case of need can produce this lining from an old, worn-out dress' fabric. The effect is the same and the white attire is equally suitable for the occasions of summer dance-gaieties, weddings, etc.

Amongst the lesser elegant attires the jersey had reclaimed popularity. Especially for sparing ladies. If the jersey is becoming, then it's suitable with every sort of skirt. Jerseys are plain or embroidered, sometimes wholly covered by enamel bead strings. Although these latters are much more beautiful, than plains, neither these are suitable for festive occasions ever. Only recommended for common daily use. But on the other hand we can hardly imagine anything daintier at summer bathing places or at the country, than the white, plain skirt and the dark colored or black jersey. But for stout ladies I would barely advice this suit, because highly marks the disproportions. Such ladies had better wear in front lace trimmed and heart shape cut bodices. This suit displays a much slender figure. But on the other hand the long polonaise is very practical, which forms stout ladies' predestinated dress part.

Young misses wear with big preference the skirts made from indienne fabric. In this case the bodice is tailored in polonaise style and covers to the skirt.

The most interesting fashion novelty deals with the reform of the sleeves. We have generally broke with the whole line long tightly tailored sleeves. Sleeves are recently tight too, but since from the upper edge of the shoulders a second, elbow-long layer falls, these have a wholly different look.

Such kind of sleeves, although so far only appear here and there, probably within a short time under the title of the latest novelty, shall infest fashion's whole sphere. This wear is neat in every sort of version, but in every case claims for long, elbow-long gloves.

I had a great fondness towards long polonaises and princess line gowns and I am very pleased, that my favourite garments slowly regain their former hegemony.

With little efforts very neat alterations can be achieved too. Namely for daytime use this bodice is high and wholly reaches up to the chin, but at night folded in and so usable for festive occasion too. On the bodice the buttons are namely only setted to the line of the fold and above this only closed by invisible closure. So the bodice at choice in heart or round shape, front and back can be folded, especially if a sheer lace fabric covers it.

Sumptuous ensembles can be produced, especially for young misses from cherry toned étamine, which is lined with silk. For blond ladies, it goes without saying, during this case too the blue or pigeon colored étamine is more becoming.

We very often meet at seaside or at the country with dresses made from striped-bordure fabric. The waist is fastened by a wide, similar toned as the stripes sash-belt, but the upper part is cutaway as sailor collar mode. I so much more recommend this tailoring, because it's arrangement due to the straight tailoring of the sleeves and bodice is very easy.

The fashion of the redingotes - of which during last year so many were worn - is still regnal this year. Only the masculine tailoring is preferably avoided and close fitted. Especially adviced to wear above the not quite light weight skirts, because covers them at the top.

Hats didn't change much, that is every hat is stylish, if high shaped. Regularly one side of the brim is turned up and the adornment is aside. Requires good taste, that these adornments wouldn't become banals. I like better the roundy shape, with hardly visible brim.

Fürdői sétaruhák hölgyeknek/Bathing place walking attires for ladies

 

10. szám, Augusztus 15.:

A fürdőhelyek főélvezetei a kirándulások. Kirándulók és a fürdőhelyen tartózkodók számára igen ajánlatos széles és terjedelmes napernyő kék vagy vörös adrianople szövetből, továbbá vízhatlan köpeny, amely egyenlően megvéd az eső és por ellen.

A gazdag és vagyonos világnak beköszöntött az utazások ideje. Napjainkban külön utazóruhák vannak, mint voltak ezelőtt is hálóköntösök, lovagló öltözetek, hálóruhák, stb. Különösen kockázott, gesztenye vagy fekete színű szöveteket használnak e célra és többnyire bársonnyal díszítik.

Az amazon szabású derekak, melyeket különösen ősszel hordanak, nagyon gyakoriak a falun való tartózkodásnál, mert helyettesítik a felöltőket. A jaquetteket többnyire posztóból készítik. Rendesen a közepén gomboltatnak felülről lefelé, de vannak olyanok is, amelyeket csak egy gomb tart össze felül és lejebb surah vagy szalagcsokorral díszítik. A csípőn deréköv tartja össze, amely egészen a szoknya aljáig esik és különösen a karcsú testalkatú hölgyeknek igen jól áll.

A mousselineból, foulardból vagy vászonból készült nyári ruhák többé-kevésbé mind bő, lebegő szabás szerint készülnek avégből, hogy a nagy nyári hőségben a szellő átjárhassa. Az ily szabású öltözék azonban bár igen kényelmes a családi élet zárt körében, aligha viselhető társaságokban, nyilvános estélyek és összejövetelek alkalmával is. Ily esetekben legfeljebb a díszítés állhat könnyű tüll, surah vagy foulard ékítményekből.

A nagy polonaisek még mindig divatosak és bátran viselhetők, mert e divat még sokáig fog eltartani. Többnyire kék tüllből készítik, amely igen szép hatást tesz a rózsaszínű szoknyán. Ily színváltozatban különösen a szőke hölgyeknek ajánlom. Barna hölgyek a kék helyett rózsaszínt hordhatnak, mert e szín jobban illik arcbőrükhöz. Ezeken kívül a sárga, szalma- és heliotrópszín is nagyban uralja a divatos nyári öltözékeket. A tengeri fürdők kedvelt színe most is csak az, mi régóta volt: a vörös. Alig találkozni e helyeken hölgyekkel, akik ruháikban a vörös díszítményt vagy öltözékdarabot bármely módon érvényre ne juttatnák. Hasonlóan többnyire vörösek a fiatal leányok tengerészgallérjai, amelyek az idény legkedveltebb újdonságát képezik.

Különösen figyelmükbe ajánlom, hogy lehetőleg mérsékelt nagyságban vegyék a tournuret igénybe. A tournure csak a könnyed jutaszövetek alá való, amelyek nélküle nem éppen a legkecsesebben simulnának ráncokba. Igen sok hölgy megelégszik néhány acél lemezzel, mások lószőrvánkost vesznek igénybe, végre sokan acélrugós tournureket hordanak. Ezek is megengedhetők, feltéve, hogy kicsinyek.

A közeledő hűvös estékre igen ajánlatos, ha a szokásos pelerinek beszerzéséhez látunk. Inkább sötét, mint világos szövetből állnak és hátul a szokásos kis kapucnival díszítik.

10th issue, 15. August:

Summer resorts' main pleasures are excursions. For tourists and residents of the summer resort very adviced the wide and broad parasol from blue or red adrianople fabric, furthermore waterproof cape, which equally protects against rain and dust.

To the rich and wealthy world travelling time had arrived. In our days there are special travelling dresses, as were before too sleeping robes, riding-habits, night gowns, etc. Especially checked, chestnut or black colored fabrics are used for this purpose and mostly trimmed with velvet.

The amazone tailored bodices, which are especially worn at autumn, are very common while staying at the country, because these replace the mantelets. Jaquettes are mostly made from cloth. Regularly buttoned at the center from top-downwise, but there are some too, which are only closed by a button upside and below decorated with surah or sash bow. At the hips a belt supports it, which wholly falls down to the skirt hem and especially becoming for slender figured ladies.

Summer dresses from mousseline, foulard or linen are all more or less made after the wide, floating tailoring the end, that during the great summer heat the breeze can percolate. Although such way tailored dress is very comfortable within the family life's closed sphere, hardly wearable at socials, public evenings and during assembly occasions too. During such cases at most the decoration can be from light tulle, surah or foulard embellishments.

The big polonaises are still stylish and bravely wearable, because this fashion shall last for long. Mostly made from blue tulle, which has a very neat effect over a rose-tint skirt. In such color compound I especially recommend to blond ladies. Brunette ladies can wear instead of the blue rose-tint, because this color is much more becoming to their face. Beside of these the yellow, straw- and heliotrop colors highly rule on the fashionable summer dresses. Seaside bathing places' favourite color still is, what always was: the red. We can barely meet at these places with ladies, who wouldn't enforce this red decoration or dress part on their attires in every sort of ways. Alike young misses' sailor-collars are mostly red, which are this season's most favoured novelties.

I specially recommend, that to use tournures preferably in reduced extend. The tournure is only suitable under the light jute fabrics, which without it wouldn't fall into draperies in the most graceful way. Very many ladies settle for some steel hoops, others use haircloth pads, and finally good many people wear steel-spring tournures. These are permissible too, if small.

For the approaching cool nights very advisable, if we start to purchase the common pelerines. These are rather from light toned, than darker fabrics and at the back decorated with the usual little hood.

Nyári fürdőhelyi séta öltözetek/Summer bathing place walking dresses

Dúzpárna satinből és dúzos alsószoknya/Bustle pad from satin and bustle petticoat

 

15. szám, November 1.:

Mindenszentek napja nálunk az őszi idény beálltát szokta jelezni és friss idővel járó derült, szép napok az idény megnyitását a divatra nézve egész ünnepiessé teszik. Valóban aranyidő ez a divatra nézve, melynek, hogy tündökölhessen alkalomra van szüksége, melyet a szép idő nyújt. Míg halottak napján drága halottjaink sírját megkoszorúzzuk, addig sem mulaszthatjuk el halandó hüvelyünkre azon figyelmet fordítani, mely hivatva van személyiségünknek előnyeit legjobban kitűntetni.

Ebben rejlik épp az ízlés varázsa és ezért ma helyesebben ruházkodási művészetről, mint divatról kellene szólnunk, miután az egyéni ízlés ma a divat által nincs korlátozva.

Ma áttérünk a szó szoros értelmében vett téli felöltőkre vagy köpenyekre, melyeket épp oly pazar kiválasztásban találunk képviselve. Főképpen három forma az, melyben a divat ma kifejezést nyer:

I; a hosszú kabát- vagy paletóforma, mely vagy könyökujjakkal vagy elől bő, prémmel díszített ujjakkal bír

II; a Douilette forma, mely hátul kissé testhez álló s melynek oldal, aza vállrésze oly módon van előre szabva, hogy félbő ujjat képez

III; a gallérforma, mely szintén hátul kissé testhez álló s melynél az ujjak az előrészek oldalaiban vannak a kar hajtásán beillesztve, vagy csak éppen egy nyílás van a kar részére hagyva.

A leggyakoribb köpenyek könnyű szövésű diagonal kelmékből készülnek, selyem béléssel és vattázva vagy könnyű szőrme béléssel; ebben könnyűsége és kellemes melegtartása miatt legnevezetesebb az evetke bőre.

A legelegánsabb párizsi mintaköpenyek sötétbarna vagy fekete plüssből készülnek; majdnem minden köpenynél szép prémek vannak mint dísz alkalmazva.

15th issue, 1. November:

All Hallow's Day for us used to mark the setting of autumn season and the serene, nice days associated with the fresh weather render the season opening in regard of fashion wholly festive-like. Truly this is a gilded age in regard of fashion, which, to shine needs the occasion, offered by the nice weather. While during All Soul's Day we lay wreath onto our dear deceaseds' grave, in the meantime neither can we forget to turn that attend towards our mortal coil, which is meant to mark out the better our personalities' advantages.

Style's magic lies in this and recently we can more truly talk about clothing art, than fashion, since personal taste isn't limited by fashion.

Today we convert to the unmitigated winter mantelets and capes; what we find in such lavish assortment. Mainly three forms are those, in which fashion today gains expression:

I; the long coat or paletot form, wich either with elbow sleeves or has in front loose, fur trimmed sleeves

II; the Douilette form, which at the back is slightly close fitted and the side, namely the shoulder part is tailored to the front in that way to form a demi-loose sleeve

III; the collar form, which also is slightly close fitted at the back and the sleeves are attached into the front parts' side at the arms' bend, or else only a slit is left for the arm.

The most common capes are made from light woven diagonal fabrics, with silk lining and wadding or with light fur lining; amongst this due to it's lightness and warm keeping the most famous is the bunny fur.

The most elegant parisian model capes are made from dark brown or black plush; almost on every cape neat furs are used as trimming.

Téli felöltők és öltözetek hölgyeknek/Winter wraps and frocks for ladies