Foszlányruha kisleányoknak 1889/Ribbon dress for little girls 1889

2015.08.06 01:02

Foszlányruha 3-5 éves leányoknak és a szabásáttekintése/Ribbon dress for 3-5 years old little girls and the pattern

 

A szabásrészt - melynél a 7 cm magas szél szegélyhez és 1-1 cm széles, három szegélyhez a szükséges kelmét hozzáadjuk - hátsó középen 33-tól lefelé varrattal rekesztjük; a tüzdelt vonal az előközepet jelzi. Aztán kereszttel keresztre, cillaggal csillagra és kettősponttal kettőspontra, a kereszt és ponttól összevarrott ujjat foglaljuk bele (b), előbb azonban hóna alatt négy ránccal redőzzük. Végül az egész felső szélt főbe hajtjuk, melyhez 2 cm kelmét adunk és ez alatt az a és b vékony vonalai szerint sorráncokba szedjük. Ezt díszöltések tartják és ékítik. Megjegyzendő, hogy az ujjal összefüggésben szabott vállrésznél a díszíték 1 cm-rel keskenyebb, mint az elő- és hátrészeknél. Az alsó ujjszél 2 cm magas főkkel ékített 6 cm széles sorráncokat mutat. A hátsóközép hasítékát gombok és gomblyukak kapcsolják; 13 cm-rel az ujjlyuk alatt 7 cm hosszú, 2 cm széles pántokat alaklamazunk, melyen az övet húzzuk át.

The pattern part - where to the 7 cm high edge facing and the 1-1 cm wide, three pintucks the required fabric is added - at the center back downwise from 33 closed with a seam; the broken line marks the center front. Then from cross to cross, start to star and double-dot to double-dot, from cross and point the sleeve is inserted in (b), but first under the armpit with four pleats gather it. Finally the whole upper side folded into a facing, to which add 2 cm fabric and under this according to a and b thin lines shirred. This is upported and embellished with ornated stitches. Should be noted, that with the sleeve co-tailored shoulder part the trimming is 1 cm narrower, like at the front and back parts'. The bottom sleeve edge displays a 2 cm high faced 6 cm wide shirring embellishment. The center back's slit closed by buttons and buttonholes; under 13 cm off the armhole 7 cm long, 2 cm wide tapes are setted, the belt is pulled through these.