Gyermekruhák 1886/Children's dresses 1886

2015.04.25 09:56

Azelőtt félig felserdült leánykák, sőt még a gyermekszoba eleven apróságai is a mama többé-kevésbbé sikerült utánzatai képpen tűntek fel. Ezen, olykor a nevetségessel határos divat azonban jelenleg már azért sem tarthatná fenn magát, mert a gyermekek öltöztetésénél új és dicséretreméltó vívmány képpen szerepel a kicsinyek egészségére, testi jólétére vonatkozó elővigyázat.

A nap divata, azaz a felnőttek öltözködési módja ugyan nem mellőzhetik teljesen, azonban lényeges átalakuláson megy keresztül. A gyermekruháknak nem szabad feszesnek lennie, mi a mozgást és fejlődést akadályozná, s ez főképp a leánykák öltözetére nézve tekintetbe veendő. A föld apró urainak öltözete úgyis minden korban sajátszerű jelleggel bír, még pedig olyannal, mely éppen nem áll összefüggésben a papa ruháinak szabásával. Ráncos alj blúzzal, kalóz és jersey öltözet, térdnadrág és magas szárú csizma, zubbony övvel, mindezen öltözetek egyformán elegánsak fiúk számára.

A gyermekek gyors növése és velük született mozgékonyság folytán, mely mellett ruha kímélésről szó sem lehet, nem találjuk célszerűnek, ha drága és pompás szövetekbe öltöztetjük őket. Télire kockázott serge, kázsmér, flanell, gyapot bársony, nyárra könnyebb szövetek alkalmasak. A ruhácskák most leggyakrabban paraszt aljakkal készülnek. A lánykák ruhái általában tágabbak, ráncosabbak és kissé hosszabbak is. Hímzés, fehérhímzés, sujtás, színes csíkok vagy betétrészek, csíkozott és mintázott bársony, szőrcsipke stb. képezik az izlésteljesen alkalmazott díszt, mit a pompás széles écharpe vagy szalagcsokor előnyösen kiegészít. A legegyszerűbb ruhácska szép szalagcsokrok által elegánssá válik.

Ráncozott és húzott aljak, derekak lebbennyel és ráncozott betéttel, derekak bársony vállal vagy felsőrésszel, princess ruhácskák, blúz derekak, zekécskék ráncozott blúz résszel, mindezek egyaránt divatosak.

A kalapokra nézve ugyanazt mondhatjuk. A kicsinyek kalapjai a felnőttek divatját követi, azonban főképp ez esetben kell arra vigyáznunk, hogy a gyermekből valahogy torzképet ne csináljunk. Kalóz kalapok, barétomok, kucsmák, puha ráncozott capote-ok és "baby" kalapok különösen ajánlhatók gyermekek számára.

A fiúk öltözetei erősebb, jobb minőségű szöveteket igényelnek, mint a lánykákéi. E szövetek között legcélszerűbbek: trikó szövetek, bársony, nyári buckskin, posztó stb. Még nem 10 éves fiúk színes harisnyát és magas gomboló topánt viselnek; tíz éven túl a fiúk, ha ugyan elég magas reá, már pantalont ölthet. Az öltözet többi részletei: gallér, kézelő és nyakravaló vagy shlips az uralkodó divat szerint választva.

Magyar Bazár, 1886. Február 16., 4. szám

 

Before half-pubescent girls, nor yet the lively tiny tots of the child-room appeared as the more or less neat substitute-pictures of the mother. But this, sometimes border on hilarious fashion now couldn't live on, because in regard of children's wear a new and praiseworthy achievement appeared, the care for children's healt and physical well-being.

Fashion of the day, that is the clothing way of the adults can't be wholly ignored, but goes through significant changes. Children's clothes musn't be tight, obstructioning motions and growing, and mainly this should be noted at little girls' wear too. The clothing of the tiny lords of the land either way has a unique mark in every age, and with that, what isn't equal with the tailoring of the dresses of the father's. Kilt skirt with blouse, sailor and jersey dresses, breeches and long boots, spencer with a belt, all of these dresses are elegant for boys.

Due to quick growing and inborn mobility, beside of these clothing saving is out of the question, we don't find it subservient to dress them in expensive and splendid dresses. For winter checked serge, cashmere, flannel, cotton velvet, for summer lighter fabrics are timely. Dresses now are often made with rustic-skirts. The girls' dresses are generally fuller, pleated and a little bit longer too. Embroidery and white needle-work, soutache, colourful stripes or insertions, stripy or pressed velvet, woollen lace, etc. create the tasteful trimmings, what a sumptuous wide écharpe or ribbon-bow fairly accessories. The simpliest dress becomes elegant by a neat sash too.

Pleated or gathered skirts, bodices with peplum and with tucked insertion, bodices with velvet yokes or upper part, princess gowns, blouse bodices, spencers with pleated blouse insertion, all of these are equally fashionable.

About hats we can state the same. Hats for the little ones are according to adult's fashion, but especially in this case we must beware not to create a cartoon from the child. Sailor hats, bretons, busbies, soft tucked capotes and "baby" caps are adviced for children.

The dresses of the boys require stronger, better quality fabrics, than girls. From these fabrics the most practicals are: tricot fabrics, velvet, summer buckskin, cloth, etc. Boys under 10 wear colourful stockings and long buttonable shoes; above 10 a boy, if tall enough, might wear pantaloons. Other details of clothing: collar, cuff and tie or shlips after regnal fashion.

"Magyar Bazár" 1886. February 16., 4th issue.

Gyerekruhák 1885-ből/Children's dresses from 1885

Ruhák gyerekeknek és fiatal leányoknak 1886-ból/Dresses for children and girls from 1886