Gyermekruhák 1889/Children's dresses 1889

2015.08.05 18:03

Különféle kötényruhák mintái (1., 2. és 3.)/Various children's dresses samples (1., 2. and 3.)

Használható szabásáttekintések a ruhákhoz (2.-es és 3-as ruhákhoz)/Usable patterns for the dresses (for 2. and 3. dresses)

 

1.) A kapcsolatot hátul eszközöljük gombokkal és hurkokkal. A hímzéssel körülvett vállbetéthez a derék- és szoknyarész összefüggésben csatlakozik, mégpedig hátul redőzve, elől a hímzésbetétek közt és mellett 3 cm széles öbölráncokban, melyek közül a külső kettőt 2-2 rakottránc veszi körül. Elől a derék végére 41/2 cm széles, 20 cm hosszú övrészt tűzdelünk, mely egyúttal a hátul csokorrá kötött szalagvégek varratát fedi. A nyakkivágást és az ujjlyukat hímzés veszi körül.

2.) A hosszú a előrészhez 2 cm széles csíkkal fedve a 66 cm bőségű szoknyarátét csatlakozik. A talppal talp ellen összevarrott hímzést a vékony vonal jelzi. A b előrészeket összefüggésben szabjuk és 2-2 öbölránccal a nyakkivágáshoz szűkítjük. Utóbbit lefelé álló, széles és felfelé álló, keskeny hímzés díszíti, melyet színes szalaggal húzunk át. Két cm széles szalagvégek.

3.) Az a előrészt öbölráncokban tűzdeljük le, melyeket hímzésbetéttel háromszor fedünk; a szintén öbölráncokba szedett szoknyarész 97 cm bő, melyet a derékkal hímzés köt össze. Az egész hosszúságban szabott hátrészeket a kellő felső bőségig sor- vagy öbölráncokkal szűkítjük. Ráncokba tűzdelt 4-6 cm széles, 7-8 cm hosszú váll- és 6 cm széles szalagvégek egészítik ki hímzéssel díszített mintánkat.

1.) The closure is set at the back with buttons and loops. To the embroidery edged shoulder yoke the bodice and skirt parts are joined correlatedly, and plaited at the back, in front among and beside of the embroidery insertions 3 cm wide box-pleats, from which the outboard two are edged with 2-2 pleats. In front at the bodice's end a 41/2 cm wide, 20 cm long belt part is stitched, which in addition covers the bow-sash's seam tied at the back. The neck cut and the armholes are edged with embroidery.

2.) To the long a front part a 66 cm wide skirt is attached covered by a 2 cm wide tape. The counter-sewn embroidery is marked by the thin line. The b front sides are sewn in correlation and with 2-2 box-pleats reduced to the neck cut. The latter is adorned by downwise standing, wide and upwards standing, narrow embroidery, which is threaded with colorful ribbon. Two cm wide ribbons.

3.) The a front part is stitched down in box-pleats, which are covered by embroidery insertions triple; the also box-pleated skirt part is 97 cm wide, which is connected to the bodice with embroidery. The whole length tailored back parts to the proper upper width reduced by gatherings or box-pleats. Pleat-like inserted 4-6 cm wide, 7-8 cm long shoulder and 6 cm wide sashes finish our embroidered sample.