Háziruha 1889/Indoor dress 1889

2015.08.05 11:15

Öltözék legyező idomban rakott ránccal, elő- és hátrésze/Attire in fan-shape pleated skirt, front and back views

A drapéria szabásáttekintése/The drapery's pattern

 

A legyező vagy csöves rakottránc, mely valamikor nagy kegyben volt, mint különleges tavaszi újdonság jelentkezik. Fehér csíkos piros szélű, királyvörös gyapot mintánkon a szoknya elő és oldal széleit kis kötényredőzet alatt ily rakottránccal borítjuk. Ehhez 370 cm kelme szükséges, ellenben a többszörös öbölráncot képező hátsó redőzetrészek közti szoknyadíszíték számára elegendő 70 cm, a redőzet mértékét, valamint a derék lebbenyére kapcsolt felső szél ráncolásának jeleit a szabásáttekintés b-je adja; az oldal széleken sűrűn ráncolt előredőzet felét a adja. A kanyarított, rövid lebbenyderékon az előrészek felső kelméje két-két ráncban borul hátra, közben a láthatatlanul kapcsolt bélést 50 cm-nyi rakottráncú kelmerész fedi. Az ujj háromszoros vállbojt díszítékéhez 35 cm hosszú kelmerész szükséges. Ujjdíszíték, állógallér és betét piros kelméből.

The fan or tubular pleat, which formerly was highly in favour, as special springtime novelty appears. White striped red edged, royal red cotton sample's skirt front and side gores under the little apron-drapery is cover by such pleats. To this 370 cm fabric required, but to the multi-boxpleated back drapery parts' internal skirt decoration 70 cm is enough, the drapery's measure, also to the bodice's peplum attached upper side's plait signs on the pattern b shows; at the sides densely pleated front apron's in half a gives. On the curved, short peplum bodice the front side's external fabric laps backwise in two-two foldings, meanwhile the invisible closed lining is coverd by a 50 cm pleated fabric part. To the sleeves' triple shoulder layer decoration a 35 cm long fabric piece is needed. Sleeve trimming, standing collar and insertion from red fabric.