Hegymászóruha (I) 1888/Mountain climbing dress (I) 1888

2015.07.29 11:18

Öltözék otthonkaderékkal és a szoknya belső elrendezése/Ensemble with overall bodice and the skirt's internal arrangement

A szoknya szabásáttekintése/The skirt's pattern

 

A fenti célhoz való ruházatnál előbb arra kell tekinteni, hogy kényelmes, meleg és nehéz ne legyen, főleg pedig ne feszélyezzen. Ezért tehát a fűződerékról teljesen le kell mondani és kerülni minden feszélyező szalagot. Az alsóruhára nézve gyapot vagy pamut inget, a térd alatt kapcsolt pamut bugyogót és csupán térdig érő alsószoknyát ajánlunk kasmírből, stb.-ből. A szoknyát és bugyogót gombokkal kapcsolt kerek bonccal látjuk el. A harisnya minden esetre gyapotból legyen, mert a pamut vagy cérna nagyon melegíti a lábat, könnyen okoz törést vagy hólyagot és nem oltalmazza elegendően hideg és nedvesség ellen. Hogy ez utóbbiak ellen megóvjuk magunkat, a gyapot harisnya fölé posztó lábtyűt húzunk, nagyobb utaknál és súlyosabb hegyi saruknál ezenkívül még vastag felharisnyát is, kisebb utakhoz elegendő betett nemeztalp. A hegyi saru ne legyen új, hanem jól kijárt, erős bőrből fűzhető és szegecses talpú. A szegecses talp nagy előnnyel jár mocsaras vagy köves talajon. Az öltözetet darócból vagy jóféle angol cheviotból készítjük, a természetes szín minden egyébnél többre becsülendő, mert a nap és a por legkevésbé árt annak. A szoknyának rövidnek kell lennie, úgy, hogy különösen meredek utaknál ne legyünk kénytelenek felfogni, de egyszersmind elég hosszú, hogy abban kocsmavendégek közt megjelenhessünk.

A szabásáttekintés adja a mértéket egyenes hátsó szélből és csapínos elő s oldal szélből álló szoknyához, melyet elől széles, kerek, hátul keskeny, egyenes boncba foglalunk és gombokkal kapcsolunk. A gyors és kényelmes felcsípéshez a szabásttekintés csillagai szerint kapcsokat alkalmazunk a varratokra az elő- és hátsó középre, úgy, hogy egy-egy kapocsra megfelelő körökben lefelé két fülke esik, hogy a szoknyát, miként azt a kép mutatja, többé-kevésbé felcsíphessük. A tágas zsebeket akként kell alkalmazni, hogy a menésben ne akadályozzanak. A zsinórt vagy csíkot, melyet díszítékül választunk, kétszer sűrűn tűzdeljük fel. Ilyen a tág otthonkarészekből álló daróc derék is, ellenben a sima alapra munkált mellbodor kasmírból van. A halcsont elmarad, bélésül finom gyapot- vagy selyemkelmét ajánlunk. Durva idő elleni oltalmul félig testhez álló, rövid zubbony szolgál posztóból vagy darócból, mely a nyakkivágásra alkalmazott zsinórnál fogva panyókán* is hordható. A kalap legyen nemezből vagy darócból széles, lágy karimával, melyet a szem megóvására lehúzhatunk.

*Vállra vetve

The dress meant for the noted purpose at first we must be attentive to be comfortable, warm and not heavy, and aspecially to be uncrampy. So this is why we must wholly resign of the corset and to avoid every cramping ribbon. In regard of the lingerie cotton or linen chemise, under the knee fastened drawers and only knee-long petticoat is adviced from cashmere, etc. The petticoat and the drawers are supplemented with button closed roundy waistbands. The stocking in any case must be from cotton, because woollen or thread warms the feet a lot, easily causes cracks or blisters and not enough protective against cold and wet. To protect ourselves from the latters, above the cotton stockings cloth gaiters worn too, during bigger trips and for heavier mountain boots in addition stiff external stockings are worn too, for smaller trips an inserted felt sole is enough. The mountain boot shouldn't be new, but a well-established, from strong leather, laced and with studded sole. The studded sole is highly beneficial on moorland or rocky grounds. The dress is made from sackcloth or fine English cheviot, the neutral color is honored better, than anything else, because sun and dust least of all harm this. The skirt must be short, that way, that especially on ascent roads we aren't compelled to hold it up, but at the same time long enough to be appearable amongst rest-house guests.

The pattern gives the measure for the skirt consisting a straight back breadth and bias front and side parts, which mounted to at the front wide, rounded, at the back narrow, straight waistband and closed by buttons. To the fast and comfortable pick-up according to the pattern's stars hooks are setted and on the front and back centers' seamlines too, that way, that to one-one hook in proper rounds downwards two gaps fall, to pick up the skirt, as the picture shows, more or less. The wide pockets must be inserted that way, to don't inhibit from walking. The cord or tape, which ever is sorted as decoration, is densely stitched up twice. Such is the loose overall bodice too from sackcloth, but onto the plain foundation worked plastron is from cashmere. Balleen is neglected, as lining fine cotton or silk material adviced. As protection against rough weather a demi-close fitted, short jacket serves from cloth or sackcloth, which by to the neck-cut setted cord also wearable on the shoulders. The hat should be felt or sackcloth with wide, soft brim, which can be pulled down to protect the eyes.