Ismét a veszélyes zöld ruhák 1874/Again the dangerous green dresses 1874

2015.04.23 16:54

Brohant Augustine, a theatre francais jeles színésnője Brüsszelből visszatérve, Párizs melletti szép nyaralójában ünnepélyt adott, melynek folyama alatt hirtelen eszméletlenségbe esett, s mindaddig nem bírták magához téríteni, míg egy úr élénk-zöldszínű ruhájára nem voná a figyelmet: mikor e ruhát lehúzták róla, mindjárt jobban lett.

Magyar Bazár, 22. szám, Június 8. 1874.

 

[Schweinfurti zöld, a gyönyörű zöld szín amit arzén vegyületből állítottak elő. Bár mindenki tudta, hogy az arzén mérgező és az ebből a vegyületből előállított szín is súlyosan egészségkárosító, halált okozó, és ezért használatát is szigorúan korlátozták: mégsem tudtak ellenállni neki! Abban a korban, mikor a vegytan még nem volt elég fejlett, hogy biztonságosan, mesterségesen minden színt elő tudjanak állítani, az excentircizmust, feltűnőséget kereső hölgyek ebben a színben pompáztak legszívesebben, méltó egy imádott korabeli színésznő ruhatárába! Egy ilyen színnel komolyan ki lehetett tűnni a sok fakó vagy "neutrál" színeket hordó hölgykoszorúból, még ha kellemetlen következményekkel kellett is fizetni érte. S hogy a mérgező név ne rémítse el a vásárlástól a lelkes hölgyet, a legkülönfélébb fantázia neveket adták neki: rezeda zöld, smaragd zöld, párizsi vagy francia zöld, stb., a felsorolás hosszúra nyúlna, mivel kb. 80 féle elnevezése ismeretes.]

 

 

Augustine Brohant, the excellent comedienne of theatre francais returning from Brussels held a solemnity in her Paris-side neat summer-resort, meanwhile suddenly fell into unconsciousness and couldn't comeback until a gentleman noticed attention at her vivid green dress: as soon as this dress was disrobed off her, she had recovered.

"Magyar Bazár" 22nd issue, June 8. 1874.

 

[Schweinfurt green, the bright green colour synthesized from arsen compound. Tho' everyone knew arsen is toxic and the colour made from this compound is badly unwholesome effective, causes death and the use was strictly controlled: they still couldn't resist! Back then, when chemistry was undeveloped to produce safely, synthetically every colour, ladies searching for eccentricity and sensation paraded in this colour by choice, compeer to the wardrobe of a period adored actress! With a colour like this one could really mark out from the lady-wreathe wearing all the pale, "neutral" colours, even if one had to pay an unwelcome price for it. And that the toxic name wouldn't frighten away the enthusiastic lady from buying, all the various fantasy names were given: reseda green, emerald green, parisian or french green, etc., the list could go long because about 80 types of name are known.]

A nevezett jeles színésznő                                                   1867-es arzénzöld ruha

The named excellent actress                                               Arsenic green dress from 1867