Korcsolyázó öltözék (I) 1888/Ice-skating dress (I) 1888

2015.07.30 12:52

Öltözék tolldíszítékkel, elő- és hátrésze/Dress with feather decoration, front and back views

A drapéria szabásáttekintése/The drapery's pattern

 

A sötétbarna vigogne szoknyát 15 cm-re az alsó széltől barnán szederjes tolldíszíték veszi körül. A felsőruha mértékét a szabásáttekintés határozza meg. Az a előszélt az árnyvonalazás szerint barna bársony hajtókával látjuk el, melyet nagy gombok tartanak. Tüzdelt vonal határozza meg az előközepet, a felső szél ráncoltan borul a boncba, az oldalszélek simán hullanak le és az összhangzó jelek szerint a hátsó széllel (b) illesztjük össze. Ez utóbbinak felső szélét a szoknyabonc alatt lévő keskeny boncba foglaljuk, mielőtt a jobb oldalszélt a-val összevarrjuk ráncba szedjük, azonkívül pedig utasítás szerint néhány ránccal felcsípjük. A rézsent kapcsolattal rendezett deréknak előrészei a tolldíszíték mellett kis bársony ellenzőt mutatnak. Ugyancsak bársonyból készül a 10 cm széles kanyarított félöv, a 14 cm magas kézelő, a hátsó középen hasított lebbeny alatti kis ráncrészek és a nagy zsebpánt.

The dark brown vigogne skirt from 15 cm of the bottom edge tired with a brownish black feather decoration. The overdress' measure is defined on the pattern. The a front part according to the toned section is setted with brown velvet lapel, which is supported by big buttons. The broken line marks the center front, the upper side attached to the waistband with pleats, the sides fall down simply and according to the harmonious signs joined to the back part (b). This latter's upper side is setted into the narrower band under the skirt's waistband, before the right side is sewn together with a's gather it, and besides according to the signs with a few pleats pick it up. The bodice's, arranged with bias closure, front parts beside of the feather decoration displays a little velvet insertion too. Also the 10 cm wide roundy half-belt, the 14 cm long cuffs, the little pleats under the center back's slit peplums and the big pocket cover are from velvet.