Korcsolyázó öltözék (II) 1888/Ice-skating dress (II) 1888

2015.07.30 13:15

Öltözék zsinórdíszítékkel és a drapéria szabásáttekintése/Dress with cord adornment and the drapery's pattern

 

Sötétzöld posztómintánk  szoknyáját elől és oldalt három csoportban, egymás mellé illesztett 6-9 vastag zsinór díszíti és mindegyik csoport 16 cm nagyságú. Az előredőzethez a szabásáttekintés adja a mértéket. A kerekített felső szélén, a tüzdelt vonal 20-nál az előközepet jelzi, az 55 cm hosszú rézsent kelmeszélt 1-től lefelé sűrűn ráncolva, kevéssel a bonc alatt a csípőn levarrjuk, azután az alul lévő szélt a tüzdelt vonal szerint behajtjuk és a rövid oldal szél kettőspontra és csillaggal csillagra, a ráncrész fölé a boncig vesszük fel. Ebbe esik a felső szél is, mégpedig előközépen könnyedén redőzve és baloldalt kép szerint ráncoltan. A mélyen alátolt ráncokban lehulló hátsó redőzetet a derék hátsó és hátoldal széleihez szabjuk. A derék a zsinórral díszített mellény fölött tág, rövidebb otthonkarészeket mutat, melyeket hajtóka díszít.

Our dark green cloth sample's skirt adorned in front and at the sides with three groups, co-setted 6-8 stout cords and each group is 16 cm big. For the front drapery the pattern gives the measure. On the curved upper side, at 20 the broken line marks the center front, the 55 cm long bias fabric side downwise from 1 is densely pleated, little under the waistband sewn to the hip, afterwise the bottom side according to the broken line folded in and the short side edge from double dot and from star to star, above the pleated part picked up to the waistband. The upper side falls into this too, namely at the center front gently pleated and according to the picture on the left side pleated. The back drapery from deeply folded pleats is tailored to the bodice's back and back side parts. The bodice displays above the cord adorned vest an open, shorter jacket, which is decorated with lapels.