Nyaralóhelyi öltözék (I) 1889/Summer resort dress (I) 1889

2015.08.05 18:26

Öltözék paszománnyal, elő- és hátrésze/Attire with braids, front and back views

A drapéria szabásáttekintése/The drapery's pattern

 

Öltözék finom, sötétszínű gyapjúkelméből paszománnyal vagy moiréval díszítve. A szoknyaboncba eső elő- és hátsó redőzetet bal oldaltól 108 cm hosszú, 128 cm széles bodrozott csipkeszél köti össze. Az előredőzethez 120 cm kelmeszélesség szükséges; a jobb oldalszélt 70 cm hosszan felcsípjük. E fölé esik a szabásáttekintés szerinti jobb hátsó szél, az egyenes kiálló oldal széllel rézsenti részét kereszt és pont szerint a boncba ráncoljuk és az egyenes felső szél tág csúcs gyanánt lóg le. A hátsó tág szél 1-65-ig a szoknyahasíték mellett marad, mire a kelmét kétszer felcsípjük, 80-tól lefelé a szélt, az ismét az egyszerűen a boncba ráncolt 103 cm bő második hátsó széllel kötjük össze. A boncot elől levarrott, hátul kapcsolt 9 cm széles öv fedi. Hátsó középen 106 cm hosszú szalagvéget kötünk és 8-8 cm-nyire a csapínózott végektól a derék alá kapcsoljuk, miként azt az előkép mutatja. A rövid lebbenyű derék hátrészeit blúzosan, az elő- és oldal részeket simán borítjuk felsőkelmével és az előbbieket az előkapcsolatnál selyemmel borítjuk. Nyakbonc paszományból. A patyolat alapra csipkekelméből rendezett ujjon az ujjlyuk varratát vállszalag fedi; a felső dúzhoz a kelmehozzátétet a golyónál eszközöljük.

Dress from fine, dark toned woollen adorned with braid or moiré. Into the skirt's waistband attached front and back draperies at the left side by a 108 cm long, 128 cm wide ruffled lace part connected. To the front drapery 120 cm fabric width is required; the right side picked up in 70 cm length. Above this falls according to the pattern right back part, with the straight projecting side edge bias part according to cross and point pleated into the waistband and the straight upper side falls down as broad edge. The back broad part from 1 to 65 remains beside of the skirt's slit, where the fabric is picked up twice, downwise from 80 the side connected with the again simply into the waistband pleated 103 cm wide second back part. The waisband is coverd by an in front sewn, at the back closed 9 cm wide belt. At center back a 106 cm long sash tail knotted and from 8-8 cm off the bias sides attached under the bodice, as the front view shows. The short peplum bodice's back part is blouse-like, the front and side parts are simply coverd by fashion fabric and the prior at the front closure is coverd by silk. Neckband from braid. Onto the cambric foundation arranged lace fabric sleeves' armhole seams are covered by shoulder ribbons; for the upmost pouff the fabric adding setted at the top.