Öltözék blúzderékkal 1888/Dress with blouse bodice 1888

2015.07.30 12:00

Díszes háziruha eleje és hátulja/Ornated in-door dress' front and back views

A drapéria szabásáttekintése/The drapery's pattern

 

Mintánk sima gyapjúkelméből készült. A derék előrészéhez a bélést készítjük el. E bélésre rézsent kapcsolattal megboruló felsőkelmét a 21 és 24 cm hosszú betétrészek mellett, elől-hátul keskeny ráncokban varrjuk le. A hátsó, ráncolt lebbenyig az alsó szélt ráncolt öv veszi körül, melyhez 18 cm kelme szükséges. Az ujjhoz a felsőkelmét könyökvarrat nélkül szabjuk (felül egészben 44 cm bő) és vállon bodrozzuk, aztán alul 9, felül 14 cm magasan levarrjuk, 3 cm hímzett hajtóka. A hímzést tarka selyemmel és arany széllel árnyalt kelmére munkáljuk. A 200 cm bő szoknyaalapnak előoldal szélei fölé 90 cm bő, jobbról csupán 63 cm magas oldalszél hull, mely a redőzetrészek közt meglátszik. A kis áttekintés a-ja mutatja a posztóból készített és jobbra megboruló előszélt, melynek varratát előközépen tűzdelt vonal határozza meg. E szélnek felső szélét kereszt és pont szerint ráncoljuk és a többi redőzet részekkel, keskeny bonccal a szoknyára varrjuk. A sötét árnyvonalazás szerint 20 cm szélesen selyemmel bélelve a b jobb oldalszél csatlakozik hozzá, melynek felső széle 1-20-ig úgy, miként a hátsó oldalszél tágan lógva marad, míg ellenben az elő oldalszél paszománygombokkal és utánzott gomblyukakkal látszik a-hoz illesztve lenni.

Our sample was made from plain woollen. To the bodice's front make the lining. On this lining with bias closure the covering fashion fabric beside of the 21 and 24 cm long plastrons, front and back sewn down with narrow pleats. To the back, pleated peplum the bottom side is edged with a gathered belt, to this a 18cm wide fabric required. For the sleeves the top fabric is tailored without elbow seams (at the upper side full 44 cm wide) and ruffled at the shoulders, then at the bottom 9, above 14 cm hight sew down, 3 cm wide embroidered cuffs. The embroidery is worked with colorful silk on gold trimmed fabric. Above the 200 cm wide foundation skirt front side parts a 90 cm wide, at the right side only 63 cm high side gore falls, which appears between the drapery parts. The pattern's a shows the cloth and towards the right overlapping front part, which's seam at center front a broken line marks. This part's upper side according to cross and point plaited and with the other drapery parts, with a narrow band sewn onto the skirt. According to the dark shaded line 20 cm widely lined with silk the b right side part joines to this, which's upper side from 1 to 20 like the back side part falls down broadly, but the front side part with passemanterie buttons and mock buttonholes looks like to be attached to a.