Öltözék hosszú redőzettel 1888/Dress with long drapery 1888

2015.07.29 10:19

Kerti öltözék elő- és hátrésze/Garden dress' front and back views

A drapéri szabásáttekintése/The drapery's pattern

 

Ameddig a szoknya látszik azt 20 cm magas csipke rakottráncok fedik, melyek egyik oldalon egyenesen, a másikon rézsentesen mennek felfelé és egymást megborítva varrjuk fel. A szabásáttekintés a-ja az előredőzetet mutatja, melynek felső szélén a tűzdelt vonal az előközepet jelzi, jelek szerint ráncoltan borul a boncba; ehhez a jobb oldal szélt sűrűn felfelé ráncoljuk. A simán lehulló és csokrokkal a szoknyára illesztett bal oldal szélt 10 cm széles, kiálló kelmeránc ékíti, melyet csipke legyeződudorok félig eltakarnak. A hátsó redőzetet b mutatja, melynek oldalráncai 1-15-ig a boncba borulnak, míg ellenben a középső ráncolatot a derék hátsó lebbenyéhez kapcsoljuk, eközben a kelmeszél két hurokban tágan lóg leg, az oldal széleket pedig egész hosszúságukban a szoknyára illesztjük. A derekat csipkéből és kelmeszeletekből összeállított ráncrészek díszítik, melyeket elől a felső kelmének hajtókaszerűen rendezett egy-egy öbölránca vesz körül. Gallér és ujjdíszíték csipkéből, csokordíszíték 5 cm széles ripsz szalagból atlasz széllel. Mintánk kelkáposzta-kék fehér hímes satinből készült, a szalag ugyanily színű, a csipke pedig fehér.

As long as the skirt is visible, it's covered by 20 cm high lace pleated volants, which at one side are straight, on the other side directed bias upwards and sewn up laping each other. The pattern's a shows the front drapery, on it's upper edge the broken line marks the center front, according to the signs attached to the waistband by plaits; to this the right side edge is densely pleated upwards. The simply falling and onto the skirt attached left side's edge is embellished with a 10 cm wide, extending fabric part, which is halfly covered by lace fan-pleats. The back part is shown by b, which's side plaits are attached to the waistband from 1 to 15, but the middle gap is attached to the bodice's peplum, whilst the fabric part falls down in two loops broadly, and the side edges in all length are attached to the skirt. The bodice is adorned with lace and fabric tape arranged pleats, which in front is framed by one-one boxpleated-like lapel of the fashion fabric. Collar and cuff trimming from lace, bow decoration from 5 cm wide reps ribbons with atlas edge. Our sample is made from cabbage-blue white printed satin, the ribbon is same colored, and the lace is white.