Öltözék könnyű redőzettel 1889/Dress with easy drapery 1889

2015.08.05 22:49

Sétaruha könnyű redőzettel, elő- és hátrésze/Walking dress with easy drapery, front and back views

A redőzet szabásáttekintése/The drapery's pattern

 

A szoknyaidomot elől sima, hátul apró ráncokba szedett 3 méter bő szoknya borítja, melynek alsó szélét 8 cm magasan fekete zsinórral díszítjük. Elől e díszíték még 5-ször 8 cm széles közökben ismétlődik és 60 cm alsó, 39 cm felső szélességig keskenyedik. E szoknya fölé oldalredőzet részek hullanak, melyeknek mértékét a szabásáttekintés adja. Először is mindegyik részt a tüzdelt vonalat követve 42-75-ig kelmével borítjuk és azután a vonal szerint alsó és hátsó szélén zsinórral látjuk el. Azután csapínózott és fonák oldal felé szélesen lehajtott előszélt csillaggal csillagra a díszített részre hajtjuk vissza és a levarratokkal ellátott és ráncolt előszélt a boncba toljuk. A derék láthatatlanul kapcsolódik a tág otthonkarészek fölött. Ezeken és az ujjon zsinórdíszíték 6 cm széles, mindegyik előrészen és az ujjlyuk körül 3 cm széles, míg ellenben az állógallért és a kanyarított félövet teljesen elfedi.

The foundation skirt in front covered by a plain, at the back little pleated 3 meter wide overskirt, which's bottom edge in 8 cm hight adorned with black cords. In front this adornment for 5 times in 8 cm gaps repeated and from the 60 cm bottom to 39 cm upper width narrowed. Above this skirt side drapery parts fall, whichs' measure given on the pattern. At first each part following the broken line from 42 to 75 covered by fabric and then according to the lines at the bottom and back sides corded. Afterwise towards the bias and wrong sides widely folded front side from star to star folded backwards to the adroned part and the darted and pleated front side inserted into the waistband. The bodice has invisible closure above broad overall parts. On these and on the sleeves cord adornment 6 cm wide, at both front parts and around the armholes 3 cm wide, while on the other hand the standing collar and the curved half-belt are wholly covered by it.