Öltözék ráncolt övvel 1888/Dress with pleated belt 1888

2015.07.29 09:48

Látogatási öltözék eleje és szabásáttekintése/Front view and the pattern of the visiting dress

 

Képünkön bemutatott öltözék eperszínű gyapjúkelméből készült, barna sujtással zsinórozva. A jobb oldalszélt széles, kettős rakottráncok fedik, a hátsó szélt pedig 18 cm magas rakottránc szegi; a jobb oldalszélhez az előredőzetnek két hosszráncba szedett, tágan lehulló oldal széle csatlakozik (lásd a szabásáttekintést), melynek felső szélét a hozzászabott dúzzal kereszt és pont szerint a boncba foglaljuk. A dúz oldal szélének szorosan összefoglalt ráncrészét, a megborító hátsó redőzet alatt a szoknyára illesztjük és végül a kelmét csillagnál könnyed dudorba vesszük fel; ezt a redőzetet 122 cm hosszú, 120 cm széles könnyedén felcsípett szél képezi. Derék zsinórdíszítékkel; a felső kelmét egy öböl- és két rakottráncba szedjük és a középen kapcsolt bélést ráncolt mellénnyel borítjuk, melyre az oldalkapcsolt hímzett ellenzőrész borul. Kapcsolt félöv 30 cm széles ráncolt kelmerész szeletből. A felül három ráncba szedett, a zsinórbonc alatt redőzött felsőujj a váll alatt színes kelmedíszítéket mutat.

The ensemble displayed on our picture is made from strawberry colored woollen, adorned with brown soutache. The right side is covered by wide, double pleats, and the back breadth is trimmed with a 18 cm high pleat; to the left side the front drapery's two lengthwise plaited, loosly falling side edge attached (see on the pattern), which's upper edge along with the co-tailored bustle according to cross and point attached to the waistband. The bustle's side edge's densely colligated plaited parts, under the covering back drapery attached onto the skirt and finally the fabric at star picked up in easy plait; this drapery is formed by a 122 cm long, 120 cm wide gently plaited part. Bodice with soutache adornment; the internal fabric is folded into one box and two simple pleats and at the center closed lining is covered by a pleated vest, on which the side closed adorned plastron laps. Fastened half-belt from 30 cm wide pleated fabric slice part. The upper sleeve is arranged into three foldings, ending under a soutache adornment displays colorful fabric decoration.