Öltözék redőzött szoknyával 1888/Dress with draped skirt 1888

2015.07.29 10:58

Háziöltözék eleje és a drapéria szabásáttekintése/In-door dress' front view and the drapery's pattern

 

Mintánk szoknya alapját elől sima, felül 40, alul 68 cm széles szél fedi, melyet mindegyik oldalról szép gombok tartanak és 6 cm széles, hímzett szelet veszi körül. E szélre a szabásáttekintés szerint szabandó hosszú redőzet hull, melynek felső szélét 1-28-ig ráncoljuk, aztán 78-ig redőzzük és végül 100-ig simán foglaljuk a szoknyaboncba. Az egyik oldal szél simán marad, a másikat 24-ig ráncoljuk és szintén a boncba foglaljuk; aztán a pontozott vonalakat követve befelé fektetjük és néhány öltéssel a szoknyára varrjuk. A hímzett szeleteket felül ráncolt és alul tágan végződő, 20-20 cm széles oldal szélek követik. A hátsó redőzet az egyszerű, ismert módon képződik. A kis gombokkal kapcsolódó, rövid lebbenyderék díszítését hímzett szeletek képezik, mintánkon fehér selyemre szürke selyemmel és ezüst szállal hímzés, csíkos surah ruha.

Our sample's foundation skirt is in front simple, covered above by a 40, at the bottom by a 68 cm wide part, which is supported at both sides by neat buttons and framed by a 6 cm wide embroidered tape. Onto this foundation the long drapery falls tailored according to the pattern, which's upper edge from 1-28 pleated, then to 78 gathered and finally to 100 plainly attach it to the waistband. One side edge is left plain, the other is pleated to 24 and also attached to the waistband; then following the dotted lines fold it inward and with some stitches sew it onto the skirt. The embroidered tapes are followed by 20-20 cm wide side parts, above pleated and at the bottom ending broadly. The back drapery is created by the simple, known method. The short peplum bodice closed with little buttons, it's decoration is formed by embroidered tapes too, on our sample on white silk foundation with silver silk- and silver metal thread embroidery, striped surah dress.