Öltözék redőzött szoknyával 1888/Dress with drapery skirt 1888

2015.07.29 10:43

Sétaöltözék eleje és hátulja/Walking dress' front and back views

A drapéria szabásáttekintése/The drapery's pattern

 

Mintánk érdekes és hatásteljes könnyű gyapjúkelméből készült, selyem betéttel. A képek érthetően mutatják hol vesszük a kelmét hosszában, hol széltében és hol rézsentesen. A szoknyaidomot 6 cm széles rakottránc és 14 cm széles ráncokba szedett 25 cm magas volánt díszíti. Ezek azonban ott, hol a redőzet megborítja el is maradhat. Az előredőzeten (a) a tűzdelt vonal jelzi a közepét, a felső szél redőzve a boncba borul, a bal oldal szélt 82 cm hosszúságig, a jobbal a szoknyahosszúságig csípjük fel. Az oldalredőzetet (b) kereszttől pontig a szoknyához varrjuk és ez, a hátkép szerint, felül egymásra boruló, alul 33 cm széles négy rakottráncot és felül 18 cm, alul valamivel keskenyebb öbölráncot képez. Az a és b varattal összeillesztett hátsó redőzetből (c) lásd csillagot és kettőspontot, csillaggal csillagra a két felső szögletcsúcsot levarrjuk, aközben 10 cm-re redőzött felső szélt alátett bonccal biztosítjuk és végre kereszt és pont szerint a kelmét a csúcsok alatt felcsípjük. A redőzetet a derék alá kapcsoljuk és e kapcsolatot csokorral fedjük.

Our sample was made from arresting and effective woollen, with silk overlay. The pictures show clearly where the fabric is sorted on the selvage, where on the grain and where bias. The foundation skirt is adorned with 6 cm wide pleats and a 14 cm wide 25 cm high volant. But these there, where the drapery covers can be neglected too. On the front drapery (a) the broken line marks the center front, the upper side falls into the waistband with gatherings, the left side for 82 cm length, along with the right picked up to the skirt's length. The side drapery (b) from cross to point is sewn to the skirt and this, according to the back view, above overlapping, at the bottom 33 cm wide four plaits and above 18 cm, at the bottom slightly narrower box-pleat formed. The a and b by a seam joined back drapery (c) see star and double-dot, from star to star the two uppmost edge dart is sewn down, meanwhile the upper side gathered to 10 cm is supported by an inserted band and finally according to cross and point the fabric underneath of the darts picked up. The drapery is attached under the bodice and this closure is covered by a bow.