Öltözék szalaggal 1889/Dress with sash 1889

2015.08.05 18:06

Öltözék szalaggal, elő- és hátrésze és a drapéria szabásáttekintése/Dress with sash, front and back views and the drapery's pattern

 

Sárgás árnyalatú, hímzett batiszt szoknyánkhoz a redőzet és derék virágos gyapot muszlinból készül. Előbbihez két szél szükséges, melyeknek mértékét és redőit a szabásáttekintés adja, a mutatja a széles szélt összefüggésben az elő- és oldal széllel. Míg az egyik oldalszél tágan hull le, a másik ráncokkal felcsípve a hátsó szél alá borul, a felső szél pedig szintén redőzve a boncba esik. Bal oldalon, egész magasságban látszik, a redőzetet pedig a széles, hímes ripsz szalagból helyettesíti, mely a tágan lehajtott övnél kezdődik, b mutatja a hátsó szélt. A két csillag közti ráncok csúcsot képeznek, míg ellenben a felső oldal szélt keresztek és pontok szerint ráncoljuk. A szoknyabonc alá boruló deréknak tág előrészei 13 cm széles ellenző felett nyílnak hímzett batisztból; a hátrészeket hasonkelméjű betéttel látjuk el, mely a kézelőt is adja.

To the yellowish toned, embroidered batiste skirt the drapery and the bodice are made from floral cotton muslin. To the prior two parts are required, whichs' measure and pleats are given on the pattern, a displays the wide part in connection front and side parts. While one side falls down broadly, the other is picked up by plaits falls under the back part, and the upper side also with pleats attached to the waistband. At the left side, in whole hight shown that the drapery is replaced by the wide, broidery reps ribbon, which broadly begins at the folded belt, b shows the back drapery. The plaits inbetween the two stars form an edge, while on the other hand the upper side's corner according to crosses and points plaited. The bodice's, lapped over by the skirt's waistband, broad front parts open up above a 13 cm wide insertion from embroidered batiste; the back is supplemented with similar insertion too, which gives the cuffs too.