Öltözék zsinórdíszítékkel 1889/Dress with cord adornment 1889

2015.08.05 13:18

Öltözék zsinórhímzéssel díszítve, eleje és hátulja/Dress with cord embroidery adornment, front and back views

A drapéria szabásáttekintése/The drapery's pattern

 

Vörösbarna kelmemintánkat hasonszínű zsinórhímzés, 3 cm széles rojt és csokrok díszítik. A széles rakottráncú volánttal körülvett szoknyaidomot elől és oldalt egyenes, felső szélén pedig könnyedén redőzött szélek fedik, melyekbe 53-53 cm hosszú, 7 cm széles két szegélyt alkalmazunk csomózásból. A hátsó rendezést a szabásáttekintés a-ja és b-je mutatja. E széleket csillagtól lefelé varrattal illesztjük össze, míg ellenben a felső szélt a képek szerint ráncokba szedjük; a b szél csúcsa csillag és kettőspont közt tágan marad, miáltal a hátképen látható legyezőráncok képződnek. A lebbenyderék az előrészek kapcsolatát fedi, 10 cm széles, hímzett és szalaggal díszített hajtóka az oldalon pedig rojttal ékített kelmeráncolat mutatkozik. A derék végén sima szalag.

Our reddish-brown fabric sample is adorned with similar toned cord embroidery, 3 cm wide fringe and bows. The foundation skirt tired with wide pleated volant in front and at the sides straight, and at the upper side coverd by gently gathered parts, into which 53-53 cm long, 7 cm wide two edging setted from macrame. The back arrangement shown on pattern with a and b. These parts downwise from star are attached by a seamline, but the upper side according to the pictures gathered; b part's edge between star and double-dot remains broad, whereby the fan pleats form as seen on the back view. The peplum bodice covers the front closure, 10 cm wide, embroidered and ribbon adorned lapel and at the side fringe embellished fabric pleats appear. At the end of the bodice simple ribbon.