Öltözetek konfirmálandók és bérmálandók számára 1886/Attires for confirmands 1886

2015.04.25 10:31

A konfirmáció a fiatal lányoknál korszakot jelent. Az egyházba való ünnepélyes felvétellel a gyermekkor mintegy bezárul mögöttük és ezentúl némi tekintetben nagyleány számba kezdik őket venni. Természetesen öltözetük is megváltozik, s erre nézve a felnőttek divatja válik mérvadóvá.

Protestáns országokban a leánykák többnyire fekete ruhában konfirmáltatnak, azonban a tiszta fehér ruha is szokásos. A fekete ruhák, ha selyemből vannak, satin duchesse, satin merveilleux vagy faille francaiseből készülnek. Azonban sokkal kedveltebbek és tartósságuknál fogva ajánlatosabbak is e célra a szőrszövetek, minők kázsmér és diagonál. Foulé, kanavászon és crépe gyászszerű színezetük miatt ritkábban választatnak.

Fehér ruhákhoz kázsmért, voilet, szőrkreppet, étamint valamint sima és kreppmollt választhatunk; igen előkelő leánykák még fehér selymet is hordanak. Minden esetre figyelembe veendő, hogy a konfirmációra viselt ruhára nézve a helyi szokás sokkal mérvadóbb, mint a divat.

Mi a készítésmódot illeti, az a személyes izlés gondja. A mostani divat tág terén sokféle mintát találni efféle ruhákra. A választásnál azonban az illető leányka személyisége különös figyelmet érdemel. Így magas, nyúlánk alakok egyszerű hatást tesznek a jelzett ruhákban, ha nem viselnek ékített derekat és gazdag tunikát, míg fejlettebb, erőteljesebb leánykák sima, testhez álló aljakat és ékítetlen derekakat viselhetnek.

A ruhák csupán földig érnek s alul a szokásos "balayeuse"-t nyerik fekete vagy fehér szövetből csipkével.

A felöltők a szertartásra: szőrszövet, bársony, selyem-ottoman stb.-ből paletó, pelerine vagy mantelet alakban készülnek és paszománnyal, gyöngyökkel, csokrokkal stb. ékülnek.

A pápistáknál a bérmálásra viselt öltözet kevésbbé hódol a divatnak és mindig fehér átlátszó szövetből, minő moll, voile, batiszt stb. készül. Némely helyütt a bérmálandó leányka koszorút visel, más helyütt kis moll főkötőt fátyollal.

Magyar Bazár, 1886. Március 16., 6. szám

 

Confirmation for young girls signify a turn-time. With the ceremonial reception into the curch, childhood as it was closed behind them and in some ways they will be treated as misses. Naturally their dresses change too, and in this regard adult's fashion becomes authoritative.

In protestant countries girls mostly confirm in black dresses, but clean white dress is also usual. The black dresses, if made from silk, satin duchesse, satin merveilleux or faille francaise might be sorted. But much more favoured and by durablity adviced for this occasion are woollen fabrics, as cashmere and diagonal. Foulé, canvas and crépe due to their mourning colour are rarely chosen.

For white dresses cashmere, voile, woollen crépe, étamine also plain and crépe mull can be sorted; nobel girls even wear white silk too. But in every case should be noted that touching confirmation dresses local habits are more significant than fashion.

About tailoring, it's the matter of personal taste. On the wide scale of recent fashion plenty pattern can be found for this occasion. But while selecting, the girl's personality deserves special attention. So tall, willowy figures poorly effective in the noted dress, if they don't wear it with ornated bodice and rich tunique, but muscular, stronger girls can wear plain, tight fitting skirts and unadorned bodices.

Skirts are only ground-long and at the bottom the usual "balayeuse" is inserted from black or white fabric with lace.

Wraps for the ceremony: made from woollen fabric, velvet, silk-ottoman, etc. in paletot, pelerine or mantle shape trimmed with braids, pearls, bows, etc. 

For the popish the confirmation dresses are less more venerate fashion and always made from sheer fabrics such as mull, voile, batiste, etc. At some places confirmand girls wear wreaths, at other places a small cap with veil.

"Magyar Bazár" 1886. March 16., 6th issue

Ruhák konfirmálandók számára/Dresses for confirmands

Ruhák bérmálandók számára/Dresses for popish confirmands