Promenádruha (I) 1889/Promenade dress (I) 1889

2015.08.05 15:41

Promenádruha különféle derekakkal/Promenade dress with altered bodices

Hátrésze és a drapéria szabásáttekintése/Back view and the drapery's pattern

 

Mintánk sötét selyemből és világosabb árnyalatú gyapotkelméből készült. Elől a szoknyaidomot könnyedén redőzzött egyenes szél fedi, melyen a hozzászövött paszományok 36 cm szélesek. Emellett mindegyik oldalon 25-25 cm alsó és 12 cm felső szélességű sima selyemszövetek látszanak. Az előredőzet szabását az áttekintés a-ja adja, az egyenes oldalszél simán hull le, a felső pedig redőzve borul a boncba, a bal előszél egyenes felsőrészén két ráncot veszünk, mely nagy paszomány gombokat tart. Csillagtól kettősponttig a jelzett ráncokat egymásra fektetjük, míg ellenben kettősponttól lefelé a kelme simán marad; itt a vékony tüzdelt vonalat követve lefelé hajtjuk. Az ekként támadt kerekített, kettős kelmeszélt sötét selyemzsinór környezi. Az egész hátsó redőzet, mely a selyemszeletekhez simán csatlakozik és melynek felső szélét a derék lebbenyéhez kapcsoljuk, három szélből áll, a két külsőből, melyket alul-felül az árnyvonalazás szerint behajtunk b ad és a redőzött középső szélből, melyet c adja. A b szerint szabott részeket 14 cm-nyi hosszan a szoknyára illsztjük, aztán pedig a középen jelzett ráncok után 1-20-ig a gombokkal díszített és kereszttel-keresztre eső és a szoknyára varrott sima pántokat adják, végül pedig 20-78-ig legyező idomú, lehulló hurokká varrva a lebbenyre kapcsoljuk.

Our sample is made from dark silk and lighter toned cotton fabric. In front the foundation skirt is covered by a gently gathered straight part, on this the darned passemanteries are 36 cm wide. Beside of this at every side 25-25 cm bottom and 12 cm upper wide plain silk fabrics appear. The front drapery's tailoring on the pattern a gives, the straight side falls down simply, and the upper gathered into the waistband, on the left side's straight upper edge two pleats added, which holds big passemantery buttons. From star to double-dot the signed plaits are folded, while on the other hand downwise from double-dot the fabric remains simple; here following the thin broken line fold down. Thus formed roundy, double fabric side is edged with silk cord. The whole back drapery, which plainly joines to the silk parts and which's upper side attached to the bodice's peplum, consists from three parts, from the two outboards, which top and bottom according to the toned lines folded b gives and the pleated center part, given by c. According to the b tailored parts are in 14 cm length attached to the skirt, and then after at the middle marked signs from 1 to 20 the button decorated and from cross to cross falling and onto the skirt sewn plain part is shown, and finally from 20 to 78 sewn into the fan-shaped, falling loops and attached to the peplum.