Promenádruha (II) 1889/Promenade dress (II) 1889

2015.08.05 16:14

Öltözék hosszú szoknyaredőzettel, elő- és hátrésze/Dress with long skirtdrapery, front and back views

A szoknyaredőzet szabásáttekintése/The skirtdrapery's pattern

 

Fehér gyapotkreppből készült mintánk egyéb gyapotszövetből is összeállítható. A szoknyaidomot 17 cm széles szél rakottránccal látjuk el és a hosszú szoknyaredőzet majdnem teljesen elfedi. A ráncokat a szabásáttekintés adja. A redőzet elő és oldal széleit a szerint szabjuk, az előbbi többlet hosszúságát a két csillag közti ráncok rövidítik. A felső szél 1-18-ig redőzve, aztán pedig ráncokba szedve a boncba borul. A b hátsó redőzethez a hátkép szerint, kereszttől pontig a szélt az egyenes felső szél hosszában, aztán pedig kettősponttól kettőspontig a kerekítést követve pontról pontra redőzzük. A kettősponttól kettőspontig kiálló kelmét 50 cm hosszú csúccsá varrjuk, melynek alsó végét néhány öltéssel levarrjuk. A redőzet alsó széle 4 cm széles szegéllyel végződik, elől pedig 16 cm széles rojtot mutat. A lebbenyben végződő derék elől 15 cm széles ellenzőt mutat, mely fölött az előrészek keresztben borulnak meg és kapcsolvák. Ellenző, lehajló gallér, ujjbonc, félöv és szalag moiréből.

Our sample made from white cotton crépe can be assemblaged from any other cotton fabric too. The foundation skirt is edged with a 17 cm wide pleated volant and this is almost wholly covered by the long skirtdrapery. The draperies are displayed by the pattern. The drapery's front and side edges are tailored according to a, the prior's excess length is reduced by the pleats between the two stars. The upper side gathered from 1 to 18, then afterwise with pleats joined to the waistband. To the b back drapery according to the back view, from cross to point the part in the length of the straigth upper side, and then from double-dot to double-dot following the curve from point to point pleated. The projecting fabric from double-dot to double-dot is sewn to a 50 cm long edge, which's bottom side with a few stitches sewn down. The drapery's bottom side ends with a 4 cm wide facing, and in front displays a 16 cm wide fringe. The pelum bodice in front displays a 15 cm wide plastron, above this the front parts are crossed and fastened. Plastron, rolled collar, cuffs, half-belt and sash from moiré.