Reggeli főkötő 1888/Morning cap 1888

2015.07.30 10:12

Reggeli főkötő és az alapidom szabásáttekintése/Morning cap and the foundation shape's pattern

 

Mintánk alapidomát kemény patyolatból szabjuk és a felső középen alkalmazott bevarrattal idomítjuk. Ezután a külszélt sodronnyal vesszük körül és 4 cm széles, világoskék ráncolt szalaggal szegjük. Díszítékül 51/2 cm széles, rakottráncú csipke szolgál, melyet akként rendezünk, hogy egyszer az előszél alá illesztjük, hogy kiálljon, aztán a hátsó szélre varrjuk, úgy, hogy keskenyen látszódjék, míg ellenben a második csipkesor az előbbi varratát fedi. Ide-oda vezetett, ráncolt csipke borítja a még üres tért. A második rakottráncú csipkesort egyik oldalon fölfelé véve, oda 9-9 cm hosszú, 4 cm széles két pántot illesztünk világoskék szalagból, melyek magasan álló csokorvarratát fedik. Ez a csokor 8 és 10 cm széles két hurokból és 13-13 cm hosszú két végből áll.

Our sample's foundation shape is tailored from dense cambric and fitted by the dart arranged at the center top. Afterwise the edge is framed with wire and setted with 4 cm wide, light blue pleated ribbon. As decoration a 51/2 cm wide, pleated lace serves, which is arranged that way, that once inserted under the front edge to extend, then sewn to the back edge, to be narrowly visible, but the second lace row covers the prior's seamline. Wigwag directed, pleated lace covers the yet empty gap. The second pleated lace row at one side directed upward, there a 9-9 cm long, 4 cm wide two bands are setted from light blue ribbon, which cover the outstanding bow's seam. This bow is from a 8 and 10 cm wide two loops and 13-13 cm long two tails.