Sarah Bernhardt toilettjeiről 1888/Sarah Bernhardt's toilettes 1888

2015.08.15 10:57

A franciák jelenleg ismét átélik a directoire-korszakot úgy a ruhákra, mint az erkölcsökre nézve s alkalmasint úgy a divatban, mint a politikában az "Empire" fogja azt követni. Párizsban most divat a képvislőház üléseit látogatni és sajátságos, minél kevésbé elegánsak az előadások, annál arisztokratikusabbak a hallgatóság, mi oda magyarázható talán, hogy a párizsi hölgyek rajonganak az izgató jelenetekért és veszedelmért, persze olyan veszedelemért, mely nem őket éri. A képviselőházba úgy mennek, mint a cirkuszba vagy az állatszelidítőhöz, mindig a borzadálynak azon titkos ingerével, hogy a fékező ordító kosztosai által széttépetik és miután ilyen látványok a köztársaság alatt éppen nem ritkák s a minisztereket évenként tucatszámra fogyasztják, a csatatér - értem a "tisztlet ház" - annál keresettebb.

Az izgatónak ezen ingeréért hódolnak tán mindenütt s így nálunk is annyira Sarah Bernhardt előadásainak. A művésznő 14 napig volt például Bécsben és ugyanannyiszor halt meg a színpadon. Enyhítő rá nézve talán csak a halálmód különbsége lehetett, mely négy esetben öngyilkosság volt. Kétszer ugrott a vízbe, mert nem akarta magát kivégeztetni mint "Tosca" és kétszer vett "Fedorában" mérget; "Theodorában" szegényt négyszer megfojtották, egyszer gyalázatosan megmérgezték, mint "Adrienne"; háromszor halt meg tüdővészben a "Kamélisá hölgyben" és kétszer szeretettjeinek körében a "Frou-Frouban". A hölgyeknek érdekes lesz megtudni, hogy Sarah Bernhardt ezen előadásokon huszonnyolc új toilettet mutatott be, melyekből többeket Budapesten is láttunk. Theodorában 6, Kaméliás hölgyben 5, Lecouvreur Adrienneben 5, Frou-Frou-ban 5, Fedorában 4 és Toscában 3 új toilettet. Sarah Bernhardt a toilettet művészete egyik alkatrészének tartja s remekel is benne. A toilettek, melyeket a Kaméliás hölgyben és a Fedorában nálunk viselt, úgyszólván személyének kiegészítései. Semmi nem lehet egyszerűbb, mint a ruha, melyet Fedora első felvonásában viselt, pedig a legértékesebb kelmék vannak hozzá felhasználva. Mint ha csak harmatból és illatból lenne szőve a Fil d'Ananas alj, mely egész terjedelmében selyemhímzéssel van borítva. A felsőruha fehér atlasz fehér bársonyvirágokkal beszőve, mely ódonszerűen ritka mintarajzok után van hímezve. Ez értékes hímzés a Rio de janeiroi hölgyek ajándéka, melyet a művésznőnek emlékül küldöttek Párizsba. Ugyanabból a szövetből van készítve a derék is, elől húzott gazebetéttel, rózsaszín bársony kihajtással, oldalt rózsa ággal. Az egész fölé olasz dolmányt viselt széles köpenygallérra borítva fehér faille alapú szövetből bársony gobelin mintázattal közbeszórt színes bogyókkal hímezve, belül antik damasztbélés, Kamcsatka-Castor prémmel környezve. A második felvonás ruhája egészen á la Greeque ízlésben van elrendezve. Szoknyája sárga, nehéz atlaszból készült, gazdag keleti gyöngyhímzéssel ambre, arany és rubintos gyöngyökből, az uszály hozzá szintén sárga atlaszból, bevonva tündöklő acélszálakkal gazdagon kivarrt tüllel, lila bársonnyal bélelve. Elől rézsút drapírozott egyiptomi écharpe lila bársonyból, acél hímzéssel, széles lila bársonyszalag által troussirozva, mely utóbbi gyémánt csat által van letartva. Ez utóbbi amerikai hölgyek ajándéka, melyet egy fiatal hölgyekből álló küldöttség hozott át a tengeren. A gyémántokból és rubintokból álló riviere az écharpe szélén is onnan ered. Harmadik felvonás: világoskék crépe de Chine chemiset, a nyaktól le egészen a földig plissébe rakva, széles bizánci mintázatú arany övvel a derék körül. Fölébe elől nyitott princessruha aranysárga plüssből, köröskörül ibolyák által képezett rüssbe befoglalva. Negyedik felvonás: gazdag kék atlasz toilette, changeant színben renaissance mintázattal, gyöngyhímzéssel, hozzá elől nyitott polonaise azúrkék bársonyból, köröskörül olasz filigrán hímzéssel, melynek fénye majdnem elhomályosítja a gazdag aljat.

Sarah Bernhardtnak valóban igaza van, ha azt mondja, hogy neki a pompa "hangulat"-jához nélkülözhetetlen és mi a részünkről igen jól értjük a buzgalmat, mellyel elegáns hölgyeink a főváros legjelesebb divatházához fordulnak, melynek új párizsi estélyi toilettjei szépségre nézve ezen leírt toilettekkel versenyeznek.

Magyar Bazár; 1888. December 1., 23. szám

 

The French people recently re-live the Directoire period in regard of as clothing, as morals and eventually as like in fashion, as in politics too the "Empire" shall be next. In Paris now it's en vogue to visit the praliament's meetings and odd, as the presentment is lesser elegant, the audience is more aristocratic, which perhaps can be explained by that the parisian ladies are enthused over thrilling scenes and dangers, naturally over such danger, which doesn't involve them. They enter the parliament that way, as a circus or animal trainer, always with the secret enticement of horror, that the train-boy will be shred by his roaring boarders and since such scenes during the republic aren't rareties and the ministers are wasted yearly by the dozen, the battlefield - namely the House - is much more sought after.

To the enticement of such thrilling perhaps everywhere is admired and so just as much of the plays of Sarah Bernhardt here. The actress was here in Vienna for 14 days and died the same number on the stage. Extenuating for her perhaps only the diversity of death-modes can be, which in four times were suicide. Twice jumped into the water, because wouldn't wanted to be executed as "Tosca" and twice drank poison in "Fedora"; in "Theodora" the poor dear was strangled for four times, once outrageously poisoned as "Adrienne"; three times died due to tuberculosis in "Lady of Camellia" and twice in her beloveds' sphere in "Frou-Frou". It will be juicy for the ladies to learn, that Sarah Bernhardt during these performances had displayed twenty-eight new toilettes, of which we saw several at Budapest too. In Theodora 6, Lady of Camellia 5, Lecouvreur Adrienne 5, Frou-Frou 5, Fedora 4 and in Tosca 3 new toilettes. Sarah Bernhardt states that the toilette is a component of her art, and she is a star at it. The toilettes, what she wore in the Lady of Camellia and Fedora here, namely are the accessories of her personality. Nothing can be simplier, than the dress what she wore during the first act of Fedora, but the most valuable materials are assemblaged for it. As if woven from dew and scent the Fil d'Ananas skirt, which in it's full length covered by silk embroidery. The overdress is white atlas darned with white velvet flowers, which is embroidered after antique-like rare motifs. This valuable embroidery is the gift of the ladies from Rio de Janeiro, what they had sent as a souvenir to Paris for the actress. The bodice is made from the same material too, in front with gathered gauze plastron, pink velvet lapels, aside rose branch. Above it all she wore Russian dolman with wide cape-collar covered by white faille basic material with velvet gobelin motifs amongst scattered colorful berry embroidery, with internal antique damast lining, edged with Kamchatka-Castor fur. The second act's dress is arranged wholly in á la Greeque genre. The skirt is made from yellow, heavy atlas with rich oriental bead-embroidery of amber, gold and ruby pearls, the train for it is also from yellow atlas covered with tulle richly stitched with bright steel-threads, lined with lilac velvet. In front diagonally draped Egyptian écharpe from lilac velvet with steel embroidery, troussered by wide lilac velvet sash, this latter is fastened by a diamond buckle. This latter is a gift of American ladies, which was brought oversea by a delegacy of young ladies. The riviere of diamonds and rubys at the side of the écharpe starts from there too. Third act: light blue crépe de Chine chemisette, from downwise of the neck all to the ground pleated, with wide bezant-like gold belt around the waist. Above this in front opened princess gown from yellow-gold plush, all around enframed by violet rouches. Fourth act: rich blue atlas toilette in changeant color with renaissance motifs, bead-embroidery, to this in front opened polonaise from azure-blue velvet all around with Italian filigree-embroidery, which's brightness almost takes the shine out of the rich skirt. Sarah Bernhardt is right indeed, if she states, that splendor is essential for her "spirit", and personally we understand well the sedulity, with our elegant ladies turn to the capital's prominent fashion-house, which's new parisian evening toilettes in regard of beauty, compete with the described toilettes.

Magyar Bazár; 1. December 1888., 23rd issue

Sarah Bernhardt Fedora és Tosca kosztümjeiben/Sarah Bernhardt in Fedora and Tosca costumes