Társasöltözék hosszú redőzettel 1888/Social dress with long drapery 1888

2015.07.30 09:15

Öltözék hosszú redőzettel, eleje és hátulja/Dress with long drapery, front and back views

A ruha szabásáttekintése/Pattern of the dress

 

Diagonal kelmemintánk az új divatszínt mutatja, mély sötét sárgásbarna, aranyos fénnyel. A szoknyát majdnem egészen elfedő redőzethez adjuk a szabásáttekintést. Az a előszélen a tüzdelt vonal az előközépet mutatja, jobb oldalon a zsebszerű rendezéshez rézs bevágás szükséges (lásd a kettősvonalat), alsó szélét ráncoltan a szoknyaboncig vesszük fel; a tág felső kelmerészt, a tüzdelt vonal szerint, oldalvást félbe hajtjuk és az előszél ráncrésze fölé esik, melyet mint az előkép mutatja kissé túlhaladja. Az előszél felső széle 7-42-ig simán, azontúl ráncoltan borul a szoknyaboncba. A bal oldalszél, valamint a b hátsó szél simán hull le. Ez utóbbin a jobbra kiálló kelmét három ránccal a szoknya hosszához idomítjuk, aztán a felső szélen 1-18-ig simán és 18-128-ig ráncoltan (72-nél hátsó középen hasítékot hagyunk), innét pedig ismét simán illesztjük a boncba. Ahol a szoknya a szélek közt, bal oldalt meglátszik azt selyem borítékkal látjuk el a gyapotkelme színéből. A redőzetet kettős tűzdelt vonalak, paszománygombok és selyem gombhurkok díszítik. A félhosszú lebbenyderéknak hajtókával ellátott előrészeit keskeny ráncokban levarrva selyem mellény egészíti ki, a derék hátsó és hátoldal részeihez, a simán lehulló ráncok számára a kelmét hozzászabjuk. Ezeket atlasz béléssel látjuk el és oldalt láthatatlanul kapcsoljuk.

Our diagonal fabric sample displays the new fashion color, deep dark yellowish-brown, with golden shine. We give the pattern to the drapery almost wholly covering the skirt. On the a front part the broken line marks the center front, at the right side for the pocket-like arrangement a bias cut is required (see the double line), the bottom side is picked up as plaited to the waistband; the broad upper fabric section, according to the broken line, edgeways folded in half and falls above the front part's plaited section, which as the front view shows is slightly passed over by it. The front part's upper side from 7 to 42 plainly, beyond that plaitedly attached to the waistband. The left side, also b back part's side falls down simply. On this latter to the right extending fabric with three plaits is fixed to the skirt's length, then at the upper side from 1 to 18 plainly and from 18 to 128 plaitedly (at 72 the center back leave a slit), and from here again plainly attach it to the waistband. Where the skirt amongst the edges, at the left side appears, it's covered by silk insertion in the cotton fabric's color. The drapery is adorned with double stitched lines, passemantery buttons and silk button loops. The demi-long peplum bodice's lapel supplemented front parts are accessoried with sewn pleated silk vest, and to the bodice's back and back side parts', for the simply falling drapery the fabric is co-tailored. The bodice is lined with atlas and closed at the side invisibly.